50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Ľuba Sajkalová sa narodila 22. 1. 1973 v Bratislave. Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri voľnej textilnej tvorby u docentky E. Minárikovej. Od 2000 je poslucháčkou doktorandského štúdia na VŠVU v Bratislave. Sajkalovej tvorba predstavuje v kontexte domáceho textilného výtvarníctva – predovšetkým svojou antidekoratívnosťou – ojedinelú polohu. V svojich prácach, často inšpirovaných súkromnou, rodinnou mytológiou či udalosťami (denníkmi, nájdenými listami, zatúlanou korešpondenciou...) oživuje pamäť predmetov a ich materiálov (často zdôrazňuje patinu, telesnosť, smrteľnosť textilu prostredníctvom škvŕn, dier, rozpadajúcich sa štruktúr). Výsledkom je akási fenomenológia materiálu či textilné arte povera polemizujúce s tradičnou povrchovosťou (či povrchnosťou) textilného média. Pre aukciu autorka vytvorila nové dielo, ktoré trefne tematizuje komoditizáciu ako podstatu predaju ako takého.