50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Pavol Megyesi sa narodil 28. 3. 1969 v Košiciach. Vysokú školu výtvarných umení, katedru voľnej grafiky a ilustrácie (prof. D. Kállay) absolvoval 1997. Patrí k autorom, ktorí sa sústavne venujú, teraz už populárnej maliarskej téme. Súčasná maľba už často vychádza priamo z computerovej predprípravy a práve túto formu spojenú s radikálnou redukciou obrazového motívu, na znak alebo symbol si autor zvolil. Megyesi stavia hlavne na rozmerných maľbách vytváraných air-brushovou technikou. Pracuje aj s obrazom ako s objektom, kde sa nerealizuje na jeho ploche ale práve na okrajoch čím upriami pozornosť na jeho trojrozmernosť. Obraz sa v jeho podaní dostáva do priestoru, a pri tom stále ostáva „akrylom na plátne“ (podľa P. Tajkova). Megyesiho kvalitná a remeselne dokonalá maľba má zatiaľ svojich zberateľov vo Švajčiarsku a skôr na východe Slovenska, táto aukcia je tak trochu jeho bratislavskou premiérou.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.