50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Rudolf Fila sa narodil 19. 7. 1932 v Příbrami na Morave. 1952-58 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ján Mudroch). Na výtvarnú scénu vstupuje v 60. rokoch inšpirovaný abstraktným surrealizmom, expesionizmom. V umelcovej tvorbe dominuje niekoľko základných princípov, ktoré definujú jeho systematický autorský program. Je to princíp výtvarnej interpretácie vlastnej alebo cudzej predlohy (knihy, grafické listy, kalendáre, časopisy, fotografie), intervencia na základe vlastných komentárov k predlohám umocňujúc ich charakterovú podstatu. Fila vedie dialóg s dejinami výtvarného umenia. Citácia, apropriácia cudzieho materiálu predstavuje kľúčový fenomén jeho tvorby objavujúci sa v takmer vo všetkých jeho výtvarných prejavoch napr. aj v tzv. telovkách. Tie tvoria ďalší dôležitý fenomén Filovej tvorby. Sú charakteristické zväčšeným detailom ženského tela často doprevádzané gestickým zásahom, glosujúcim a zároveň a vzdávajúcim poctu veľkým osobnostiam dejín umenia. 1960-90 pôsobil ako pedagóg na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave, 1990-92 viedol ateliér voľnej maľby na Vysokej škole výtvarných umení. 2003 mu bola udelení Cena Dominika Tatarku. Je autorom niekoľkých odborných publikácií. 2003 mu vyšla zbierka textov Cestou. Je zastúpený v mnohých štátnych a súkromných zbierkach doma i v zahraničí.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.