50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

30. September 2004

Aukcie | 50. mimoriadna aukcia súčasného slovenského umenia

Biografia: Rudolf Sikora sa narodil 17. 4. 1946 v Žiline. 1963-69 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Peter Matejka). Jeho tvorba je spätá s obdobím 70. rokov, s umením konceptu a autorovom fascináciou vedeckými objavmi. Charakteristické sú pre neho pyramídy, ako vizuálny model ľudskej spoločnosti, v ktorých neskôr používa ikonografický motív kolobehu života. Šípka, krížik, hviezdička ako znamenia pohybu, zániku a zrodu reprezentujú tzv. antropický princíp, ktorý rozpracoval v cykloch Sústredenie energie (čierna diera) atď. Neskôr sa niekdajšie znaky a formy recykujú, reinterpretujú a objavujú v celkom v nových súvislostiach (napr. Ukrižovaná mohyla, Zdeformovaná mohyla). Po médiu tlače sa vracia k maľbe so silným meditatívnym charakterom avšak v razantnejšej a monumentálnejšej koncepcii. Potvrdzujú to rozmerné kresby na stenu, práca s neónom. Zaujíma ho suprematizmus ako jedna z foriem geometrického umenia (Malevičov hrob, Hrob suprematistu a iné). Je profesorom, pedagogicky pôsobí na Vysokej škole výtvarných umení a Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Jeho diela sa nachádzajú v mnohých súkromných a verejných zbierkach doma i v zahraničí.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.