55. Jarná aukcia výtvarných diel

15. Marec 2005

Aukcie | 55. Jarná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL G. MALLÉHO NA AUKCIÁCH SOGY:
310 000,- Sk Ženy na poli. Okolo 1935-37. Olej na plátne. 71 x 82 cm. (32. letná aukcia, 4. 6. 2002)
260 000,- Sk Z kostola. Okolo 1935-37. Olej na plátne. 62 x 53 cm. (25. jarná aukcia, 20. 3. 2001)
180 000,- Sk Anton Hlinka. Okolo 1935. Olej na plátne. 120 x 90 cm. (4. zimná aukcia, 16. 12. 1997)
160 000,- Sk Tanec. Okolo 1935-37. Olej na plátne. 45 x 56 cm. (26. letná aukcia, 5. 6. 2001)
155 000,- Sk Jar v záhrade. Okolo 1924-28. Olej na plátne. 70 x 57 cm. (22. jesenná aukcia, 26. 9. 2000)
135 000,- Sk Slovenka v kroji. Okolo 1922. Olej na plátne. 46,5 x 34 cm. (29. zimná aukcia, 5. 12. 2001)

Biografia: „V záprahu“ je špičkové, galerijné dielo zakladateľskej osobnosti našej moderny Gustáva Mallého. Osobnosť a osobitosť Gustáva Mallého v generačnom i sociografickom modelovaní dejín našej modernej maľby nemohla byť vlastne nikdy náležite zhodnotená: "Dielo Gustáva Mallého sa len zriedkavo uvádza medzi tvorivými vrcholkami slovenského maliarstva prvej polovice dvadsiateho storočia. Naproti tomu Mallý býva spravidla na prvom mieste v chronologickom zreťazení osobností, ktoré sa najväčšmi zaslúžili o rozvoj našej výtvarnej kultúry" (M. Váross). Skutočne, Mallý až v roku 1927 (teda vtedy, keď Benka uzavrel najdôležitejšie obdobie vlastnej heroizačnej žánrovej koncepcie) a potom hlavne začiatkom tridsiatych rokov sa prvý raz i naposledy pokúsil o obmenu monumentalizácie ľudového žánru. V tomto ohľade bola Mallého cesta skutočne osamelá a výnimočná. A priniesla i pre našu modernu záväzné, i keď doteraz celkom nezhodnotené výsledky. Vyžiadalo si to samozrejme ďalšie abstrahovanie od detailov, zjednodušovanie, sceľovanie maliarskeho podania. Táto strohá štylizácia potom vyvrcholila v najlepšom období Mallého maliarstva v rokoch 1932-1937, hneď po rozpustení jeho bratislavskej súkromnej školy, kedy sa azda prvýkrát v živote mohol venovať výlučne vlastnej tvorbe. Vzdialený ohlas na maliarstvo Cézanna, ale najmä bližší a silnejší príklad českého Špálu, pomohlo Mallému nájsť východisko z istého napätia, ktoré doteraz vytváral neujasnený princíp "dvojitej kresby". Po tomto maliarskom vzopätí sa Mallého vývin v podstate zastavil. Roky 1935-1936 boli pre jeho umelecké hľadanie hraničné. Neskôr sa už len obmieňal vlastný sloh z okolia roku 1924. No aj v týchto časoch viditeľnej retardácie jeho maliarstva nájdeme viacero obrazov upomínajúcich na jeho najlepšie, "špálovské" obdobie. Narodil sa 21. 5. 1879 vo Viedni, zomrel 3. 8. 1952 v Bratislave. 1894-1896 študoval na súkromej škole maliara Záhorského v Prahe, 1896-1898 na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe (prof. Liška), 1898-1900 na Kráľovskej akadémii výtvarných umení v Drážďanoch (prof. Walter, Bantzer, Pohle). Z literatúry: Wagner, V.: Gustáv Mallý. Bratislava 1952; Váross, M.: Gustáv Mallý. Bratislava 1964; Veselý, M.: Gustáv Mallý. Bratislava 1975; Váross, M.: Gustáv Mallý. Bratislava 1989.

Aukcie

156. Zimná aukciaNa aukcii bolo vydražených 51 diel (50%) v celkovej hodnote 493 350 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.