59. Jesenná aukcia výtvarných diel

04. Október 2005

Aukcie | 59. Jesenná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL DOMENICHINA NA SVETOVÝCH AUKCIÁCH:
3 034 000,-EUR Hriech Adama a Evy. Olej na plátne. 122 x 172 cm. New York 2000

Biografia: „Chlapec s dalmatínom“ je vynikajúcim dielom talianskeho maliara Domenichina (Domenica Zampieriho). Narodil 21. 10. 1581 v Bologni, zomrel 16. 4. 1641 v Neapoli. Bol obľúbeným žiakom Annibale Carracciho a jeden z najdôležitejších predstaviteľov bolonského klasicizmu. Počiatky jeho umeleckých štúdií sú spojené s dielňou Denisa Calvaerta, ale pre jeho tvorbu sa stalo najdôležitejším štúdium na akadémii bratov Carracciovcov, kde pracoval pod vedením Ludovica Carracciho. 1602 Odišiel do Ríma, aby tu pod vedením Annibale Carracciho, spolu s ostatnými umelcami pracoval na freskovej výzdobe Palazza Farnese. V druhom desaťročí 17. storočia patril už v Ríme medzi vedúcich umelcov a dostával množstvo dôležitých objednávok, napr. scény zo života sv. Cecílie v kostole S. Luigi dei Francesi (1613-14). V tejto veľkolepej kompozícii je badateľný obdiv k Rafaelovi a zároveň táto fáza jeho tvorby silne ovplyvnila tvorbu Poussina. Najdôležitejšou prácou 20. rokov 17. storočia sú fresky v apside kostola S. Andrea della Valle (1624- 28). Tu už je badateľný jeho zjavný odklon od bolonského klasicizmu k barokovému prejavu Ríma. V roku 1631 sa Domenicchino presťahoval do Neapola, kde vytvoril pre tamojší katedrálny kostol v kaplnke S. Gennaro fresky, charakteristické úplným uvolnením od klasických východísk tvorby. Okrem výnimočného prínosu v oblasti freskovej tvorby, bol jedným z najvýraznejších predstaviteľov barokovej krajinomaľby, tzv. ideálnej krajiny, kde vytvoril spojnicu medzi Annibale Carraccim a Claude Lorrainom (jeho najznámejšie krajinomaľby sa nachádzajú v Louvri a v Londýne). Okrem toho bol mimoriadne nadaným portrétistom (maľoval pre kardinálov Borgese, Farnese, pápeža Gregora XV. a mnohých ďalších) a kresliarom svojej doby (veľký cyklus jeho kresieb sa nachádza v kráľovskej knižnici vo Windsore). Vytvoril aj viacero náboženských obrazov a diel inšpirovaných antickou mytológiou, ako aj žánrových kompozícií. Do poslednej skupiny patrí aj predkladaný obraz „Chlapec s dalmatínom“, ktorého vznik možno na základe formálnej analýzy zaradiť do autorovej tvorby prvej polovice tretieho desaťročia 17. storočia. Obraz má všetky znaky, charakteristické pre toto obdobie. Kompozícia ešte nemá uvoľnenosť nasledujúcich období, je úzko zviazaná s klasickou doktrínou bolonskej akadémie. Centrálna kompozícia, ktorej dominuje postava chlapca, hrajúceho sa so psom, je zdôraznená mohutnou drapériu ťažkej textílie, pod ktorej záhybmi sa celý výjav odohráva. A je to práve táto drapéria, z ktorej možno vyčítať nesmierne majstrovstvo umelca narábať s farebným pigmentom. Do detailu rozpracovaný každý jednotlivý detail tkaniny je pritom vytvorený ľahkými ťahmi štetca v pomerne hrubých farebných pastách (možno porovnať napr. s drapériou z obrazu Sibyly, 1616-17, Galleria Borghese, Rím). Trocha ťažkopádne pôsobí postava chlapca, ale podobne pôsobí väčšina jeho detských a anjelských postavičiek (viď napr. Madona s Ježiškom, sv. Petrom a sv. Jánom krstiteľom, 1625, Národná galéria, Rím).

Literatúra: Z literatúry: R. E. Spear: Domenicchino. New Haeven 1992; E. Andrea, D. Mahon, R. E. Spear: Domenichino 1581-1614. Kat. výstavy Pallazzo Venezia, Rím 1996-97; A. Coliva: Domenicchino. Rím 1997; C. London: works of Domenicchino, with memoir. Londýn 1823.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.