83. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

02. December 2008

Aukcie | 83. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. B. KLEMENSA NA AUKCIÁCH SOGY:
150 000,- Sk Portrét muža. 1844. Olej na plátne. 70 x 54 cm. (53. zimná aukcia, 30. 11. 2004)
85 000,- Sk Krajina so skupinou listnatých stromov. Okolo 1870. Olej na kartóne. 24 x 29,5 cm. (20. letná aukcia, 21. 6. 2000)
64 000,- Sk Horská krajina s jedličkami v popredí. Okolo 1870. Olej na kartóne. 23,5 x 29 cm. (20. letná aukcia, 21. 6. 2000)

Biografia: Jozef Božetech Klemens sa narodil 8. 3. 1817 v Liptovskom Mikuláši, zomrel 17. 1. 1883 vo Viedni. 1837 bol prijatý na skúšobné obdobie na AVU v Prahe, 1838 - 43 riadny študent (prof. F. X. Tkadlík, od 1840 Ch. Ruben), súčasne navštevoval aj prírodovedné a technické prednášky. Počas pražských štúdií ho K. S. Amerling uviedol do kruhu vedúcich osobností kultúrneho a politického života. Jeho výtvarnú orientáciu ovplyvnil riaditeľ akadémie F. X. Tkadlík. 1846 pokračoval v stredoškolských štúdiách, zložil učiteľské skúšky z prírodných vied, češtiny a nemčiny pre gymnáziá, 1855-56 vyššie reálky. 1838-43 popri štúdiu vyučoval na vzdelávacom ústave K. S. Amerlinga v Prahe, 1842 otvoril prvý dagerotypický ateliér v Československu, pre finančné problémy ho bol nútený čoskoro zavrieť. Pracoval v spolku "Tatrín", tvorca portrétov slovenských dejateľov. Z existenčných dôvodov uvažoval o vysťahovaní do Ruska. 1853-55 realizoval objednávku na výmaľbu kostola vo Veľkom Bobrovci. Na pozvanie J. Šafárika krátko pôsobil ako učiteľ kreslenia na lýceu v Belehrade. Od 1856 učiteľ kreslenia na reálke v Žiline, od 1863 suplujúci a od 1873 riadny profesor prírodných vied a kreslenia na katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici. 1882 zo zdravotných príčin odišiel do Viedne, kde umrel po nevydarenej operácii. Spolu s P. M. Bohúňom ústredná postava výtvarného života vrcholnej fázy nášho národného obrodenia, iniciátor špecifickej výtvarnej línie národne orientovaného hornouhorského maliarstva. Z literatúry: Slovenský biografický slovník, III. zväzok, s. 97 - 98

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.