88. Aukcia súčasného umenia

27. Október 2009

Aukcie | 88. Aukcia súčasného umenia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL DOSIAHNUTÉ NA AUKCIÁCH SOGY:
230 000,- Sk Oltár súčasnosti. 1965. Kombinovaná technika. 115 x 64 x 15 cm. (75. aukcia súčasného umenia, 23. 10. 2007)
185 000,- Sk Oltár budúcnosti. 1965. Kombinovaná technika. 100 x 97 cm. (71. aukcia súčasného umenia, 22. 5. 2007)
125 000,- Sk Subjekt II. 1963. Olej na plátne. 100 x 74 cm. (59. jesenná aukcia, 4. 10. 2005) Oltár. 1965.
100 000,- Sk Kombinovaná technika. 123 x 80 cm. (56. aukcia súčasného slovenského umenia, 10. 5. 2005)
72 000,- Sk Pocta Stravinskému. 1961. Olej na plátne. 95 x 145 cm. (22. jesenná aukcia, 26. 9. 2000)

Biografia: Stano Filko sa narodil 15. 6. 1937 vo Veľkej Hradnej. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení (1959 - 1965) v Bratislave na oddelení monumentálnej maľby u profesorov Dezidera Millyho a Petra Matejku. 1981 - 1990 pôsobil v Nemecku, Kanade a Spojených štátoch. Emigroval vo veľkom štýle. Auto, ktoré ho previezlo cez hranice, vystavil na najprestížnejšej svetovej výtvarnej výstave Documenta v Kasseli (1982) a stal sa prvým slovenským výtvarníkom, ktorý na tomto podujatí participoval. Stano Filko patrí ku kmeňovým postavám slovenskej výtvarnej scény. Autor s impozantným životopisom a ešte impozantnejším dielom patrí k najdôležitejším protagonistom slovenskej avantgardnej scénz už od šesťdesiatych rokov. Jeho azda najvýznamnejší životopisca Aurel Hrabušický výstižne a stručne charakterizuje Filkovu viacvrstvovú tvorbu ako prestúpenie osobného a ľudského s univerzálnym. Nepochopenie časti publika vidí v nedorozumení s formou Filkových prác. Na Slovensku sa vždy oceňovali výtvarníci - majstri svojho remesla, Filko svojím prejavom dodnes na Slovensku provokuje. Spočiatku bol autor prevažne maľoval pod vplyvom Neue Wilde, neskôr sa jeho zaujatie klinickou smrťou, čakrami, inými dimenziami, kozmickým a univerzálnym prejavilo v prostrediach, inštaláciách objektoch, ktorým toto pozadie prepožičiava ucelenú formu a filozofiu. Filko prerába svet okolo seba, recykluje svoje vlastné diela, zahmlieva je vždy svoj a jedinečný. Myslíme, že dnes už o Filkových kvalitách nikto nepochybuje. Tento výtvarník patrí k tým, ktorí prekračujú hranice našej malosti smerom k svetovému. Filko dielo patrí k základom slovenského súčasného umenia (A. Kusá). Z literatúry: Šesťdesiate roky. SNG Bratislava. 1995; Stano Filko II. 1965-69. Bratislava. 1971.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.