94. Aukcia súčasného umenia

26. Október 2010

Aukcie | 94. Aukcia súčasného umenia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 1 825,- € Moja diera Zem /JAMA/. 1978. Olej na plátne. 50 x 50 cm. (79. aukcia súčasného slovenského umenia, 20. 5. 2008)
550,- € 80 Ways of Silence for One or More Participians. 1977. Kresba tušom na papieri. 29,5 x 42 cm. (85. aukcia súčasného slovenského umenia, 18. 5. 2009)
550,- € Gesture for One or More Musicisians. 1977. Kresba tušom na papieri. 29,5 x 42 cm. (85. aukcia súčasného slovenského umenia, 18. 5. 2009)
550,- € Your Own Pattern for 7 Performers. 1977. Kresba tušom na papieri. 29,5 x 42 cm. (85. aukcia súčasného slovenského umenia, 18. 5. 2009)
498,- € Habanera. 1976. Pečiatková tlač na papieri. 30 x 41,5 cm. (82. aukcia súčasného umenia, 28. 10. 2008)
400,- € Pečiatkový záznam EXU. 1971. Farebné pečiatky na papieri. 21 x 20 cm. (88. aukcia súčasného umenia, 27. 10. 2009)
400,- € Duel per due strumenti a piacere. 1977. Kresba fixkou na papieri. 30 x 42 cm. (91. aukcia súčasného umenia, 18. 5. 2010)

Biografia: Milan Adamčiak, hudobník, muzikológ a intermediálny umelec sa narodil 16. decembra 1946 v Ružomberku. 1962 – 1968 študoval hru na violončelo na hudobnom konzervatóriu v Žiline. 1968-73 študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte UK. Je jediným významným tvorcom vizuálnej, konkrétnej poézie a grafických vizuálnych partitúr na Slovensku. Na prelome 60. a 70. rokov spolupracoval s Alexom Mlynárčikom, Milošom Urbáskom či Janou Želibskou na viacerých projektoch, ktoré boli postavené na hudobnom základe, rozširujúce možnosti média smerom k voľnej kreativite. Vychádzajúc zo svojho vzdelania a záujmu v oblasti hudby, jeho pozornosť vizuálneho umelca sa sústredila na skúmanie štrukturálnych zákonitostí medzi hudbou a výtvarným umením. Postupne vytváral osobitý variant vizuálnej a typografickej poézie, založenej na konceptualizácii kaligramu (ideogramu), a vo väzbe na grafické partitúry. Rozsiahla aukčná kolekcia Adamčiakových diel zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov ilustruje jeho záujem o vizualizáciu hudby a hľadanie afinít medzi umeleckými druhmi – hudba, poézia, výtvarné umenie. Kaligrafický znak sa v jeho podaní transformuje do úlohy akéhosi záznamu plynutia v podobe osobitej abstrakcie. Z literatúry: Slovník českých a slovenských výtvarných umělcu 1950-1997 A-Č. str. 22.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť