94. Aukcia súčasného umenia

26. Október 2010

Aukcie | 94. Aukcia súčasného umenia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 18 256,- € Optický objekt. 70. roky. Sklo, plast, drevo. 44 x 36 cm. (82. aukcia súčasného umenia, 28. 10. 2008)
15 100,- € Optický objekt. 1968. Kombinovaná technika (sklo, drevo). 25 x 25 cm. (85. aukcia súčasného slovenského umenia, 18. 5. 2009)
11 783,- € Svetelný objekt. Okolo 1980. Epoxid, plasty, drevo. 37,5 x 37,5 x 10 cm. (79. aukcia súčasného slovenského umenia, 20. 5. 2008)
11 617,- € Pulzujúci rytmus. Okolo 1965. Kinetický objekt. 210 x 55 x 55 cm. (64. aukcia súčasného slovenského umenia, 16. 5. 2006)
8 200,- € Optický objekt. Okolo 1965 – 68. Kombinácia techník. 21 x 21 cm. (89. zimná aukcia, 1. 12. 2009)
5 808,- € Optický objekt. Okolo 1980. Kombinovaná technika. 41 x 41 cm. (56. aukcia súčasného slovenského umenia, 10. 5. 2005)
4 000,- € Modrý kruh. Okolo 1970. Reflexná fólia, koláž na papieri. 40,5 x 40,5 cm. (88. aukcia súčasného umenia, 27. 10. 2009)
3 983,- € Optický objekt III.-pulzujúci. Okolo 1965. Kombinovaná technika. 21 x 21 cm. (34. jesenná aukcia, 1. 10. 2002)
3 651,33,- € Optický objekt I.-červený. Okolo 1965. Kombinovaná technika. 26 x 26 cm. (34. jesenná aukcia, 1. 10. 2002)

Biografia: Milan Dobeš je jedným z mála slovenských výtvarníkov s doložiteľným medzinárodným renomé (jeho meno sa vyskytuje v smerodajných zahraničných lexikónoch výtvarného umenia a je zastúpené vo viacerých významných štátnych či verejnoprávnych zbierkach v zahraničí). Dobešov medzinárodný úspech a zároveň i politicky motivované prehliadanie domácimi zberateľskými inštitúciami minulého režimu „zavinili“, že jeho najvýznamnejšie práce sa už dávnejšie ocitli mimo hraníc Slovenska. Milan Dobeš sa narodil 29. 7. 1929 v Přerove. 1951–56 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. L. Čemický, B. Hoffstädter, D. Milly). 1956-60 pôsobil ako scénograf vo Vysokoškolskom umeleckom súbore. Základným problémom tvorby Milana Dobeša sa stala integrácia kategórie pohybu do výtvarného diela a v jej dôsledku premena vizuálneho charakteru obrazovej štruktúry. Bol jedným z našich prvých umelcov, ktorý postavil koncepciu umeleckého diela ako novej skutočnosti, nezávislej na predmetnom svete. Cez riešenie otázky vzťahu svetla a výtvarného diela dospel k novej animovanej podobe jeho využitia. Svetlo prirodzené, či umelé sa stalo v spojení s virtuálnym, mechanickým či motorickým pohybom primárnym konštrukčným elementom priestorových vizuálno – kinetických a svetelno-kinetických objektov. Z literatúry: 60. roky. Kat. SNG, Bratislava 1995; Popper, F.: Origins and Development of Kinetic Art. London 1968; Kultermann, U.: Tuhe New Sculpture – Enviroments and Assamblages. London, Thames and Hudson 1968; Popper, F.: L´art cinétique. Paris 1970; Weichardt, J.: Kunst in den Sozialistischen Staaten. Oldenburg 1980.

Aukcie

156. Zimná aukciaNa aukcii bolo vydražených 51 diel (50%) v celkovej hodnote 493 350 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.