98. letná aukcia vytvarných diel a starožitností

07. Jún 2011

Image

Aukcie | 98. letná aukcia vytvarných diel a starožitností

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 106 500,- € Ukrižovanie. Okolo 1939-42. Olej na kartóne. 40 x 27 cm. (93. jesenná aukcia, 5. 10. 2010)
99 581,76,- € V poli na jeseň. 1947. Olej na plátne. 60 x 100 cm. (80. letná aukcia, 10. 6. 2008)
80 000,- € Májové ráno. 1950. Olej na plátne. 41 x 60 cm. (93. jesenná aukcia, 5. 10. 2010)
56 429,66,- € Kytica cyklámenov. Okolo 1930 -40. Olej na plátne. 55,5 x 40 cm. (81. jesenná aukcia, 7.10. 2008)
33 193,92,- € Madona s anjelmi. 1949. Tapiséria-útkový rips. 218 x 138,5 cm. (23. zimná aukcia, 5. 12. 2000)

Biografia: Ľudovít Fulla sa narodil 27. 2. 1902 v Ružomberku, zomrel 21. 4. 1980 v Bratislave. 1921--1922 študoval na súkromnej škole G. Mallého v Bratislave. 1922--1927 na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe (prof. Hofbauer, Kysela). 1927 učiteľ na meštianskej škole v Senici, 1928--1929 profesor gymnázia v Malackách, 1929--1939 profesor na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, 1939--1942 na Slovenskej pedagogickej škole v Bratislave. 1942 odchod do dôchodku, 1943 sa odsťahoval do Martina. 1949--1952 vedúci oddelenia monumentálno-dekoratívneho maliarstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. 1952--1956 výtvarník v slobodnom povolaní v Bratislave, 1956--1962 v Žiline, od 1962 žil a tvoril v Ružomberku. 1921 vydal krúžok Komenský jeho kresby ako súbor pohľadníc. Vývinový sled Fullovho maliarstva sa odvíjal až od prvej dochovanej maloformátovej olejomaľby Pastierik (1924). Snaha o precíznosť kompozície, bezpečnú súhru tvrdo zalamovaných tvarov, celkom prevážila nad žánrovosťou. Ak je Pastierik prvým znamením akceptácie Cézanna, tak potom v ďalších raných dielach sformuloval Fulla tri základné princípy sebe vlastného spôsobu maliarskeho vyjadrenia: abstrahovanie do geometrického základu tvarov, fantazijnú, od všednej reality oslobodenú skladbu vecných prvkov obrazu a kult farby, napĺňajúcej rovnako asociatívnu, symbolickú i citovú funkciu. Hoci často až do krajnosti narušoval klišé jednopohľadovej perspektívy, nadsadzoval zmyslovú farebnosť, celkové vyznenie obrazu neprestávalo byť celistvé. Zabezpečila ho prísna korekcia zjednocujúcej kontúry, geometrický základ rozvrhu obrazovej skladby. V nasledujúcom období rokov 1927--1928 skúmal rozličné možnosti zosúladenia východzích, celkom protirečivých výrazových postupov. 1930--1932 štyri čísla Súkromných listov Fullu a Galandu. 1932 – 1934 munumentálne kompozície pre kostolík v Klíťskom Hradišti. Inšpirácie primitívnym a neklasickým umením – vrchol tvorby autora. 1930--1940 avantgardné scénografie pre Slovenské národné divadlo v Bratislave. 1936 odmenený bronzovou medailou za scénografické návrhy na Trienále užitých umení v Miláne, 1937 Grand Prix za Obraz Pieseň a práca na svetovej výstave v Paríži. 1958 si zriadil v Žiline svoju osobnú galériu. 1966 a 1977 daroval štátu rozsiahle konvolúty svojich diel ako protihodnotu za postavenie a prevádzkovanie Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku (verejnosti sprístupnená 1969). Okrem maliarstva, grafiky, kresby, scénografie sa zásadným spôsobom venoval i knižnej ilustrácii. 1983 vyšla jeho spomienková kniha Okamihy a vyznania. Z literatúry: Wagner, V.: Ľudo Fulla. Praha--Prešov 1935; Cincík, J.: Grafika Ľuda Fullu. Martin 1944; Váross, M.: Ľudo Fulla. Bratislava 1955; Hlaváček, Z.: Ľudovít Fulla. Praha 1962; Matuštík, : Ľudovít Fulla. Bratislava 1966; Peterajová, Ľ.: Ľudovít Fulla. Bratislava 1977; Srnenská, D.: Dvanásť grafík Ľudovíta Fullu. Bratislava 1979; ; Abelovský, J., Bajcurová, K.: Výtvarná moderna Slovenska.Bratislava 1999.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.