98. letná aukcia vytvarných diel a starožitností

07. Jún 2011

Image

Aukcie | 98. letná aukcia vytvarných diel a starožitností

Biografia: Ferdinand Hložník sa narodil 18. 11. 1921 vo Svederníku pri Žiline. Zomrel 26. 2. 2006 v Bratislave. 1942–46 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. Mallý, Kostka, Mudroch). Od 1945 pôsobil v Skupine 29. Augusta Koncom 40. a začiatkom 50. rokov sa venoval pedagogickej činnosti ako profesor kreslenia na gymnáziu v Jure, neskôr na reálnom gymnáziu v Bratislave. Systematicky sa začínal venovať ilustrácii. Od 1945 pôsobil v Skupine 29. Augusta. Ilustroval učebnice, knihy a pedagogické pomôcky. V maliarskej tvorbe konca 40. rokov nachádza inšpiráciu v kubizmu. V 50. rokoch sa v jeho tvorbe objavuje téma vojnového utrpenia, ktoré sám ako mladý zažil, zároveň sa však často vracia do svojho rodiska na svedernícké polia a pastviny, okolie Váhu, ale aj na Oravu a Kysuce. Začína experimentovať s formou. V priebehu 60. rokov sa priklonil k abstrakcii, dôraz kládol na štruktúru a farebnosť maľby. Ťažisko jeho tvorby bolo predovšetkým vo voľnej, intímnej figurálnej a abstraktné tvorbe. V olejomaľbách, temperách ale aj značnom množstve kresieb nadväzuje na overenú expresívnu štylizácia predmetov, farebne usporiadaných plôch. Maľby spájajú v sebe figurálnu a fantazijné inšpiráciu, často sa v dielach vyskytujú osoby a veci blízke umelcovi.1967 mu bola udelená Cena Cypriána Majerníka. Vystavoval v Sao Paule (1965), Ríme a Neapole, Plzni, Bratislave a Berlíne. Z literatúry: Malý slovník slovenských výtvarných umelcov, SFVU 1981, Slovník súčasného slovenského umenia, SFVU 1967.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.