99. jesenná aukcia výtvarných diel

04. Október 2011

Image

Aukcie | 99. jesenná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 5 500,- EUR Album 6 vlastnoručne značených serigrafii L. Kassáka z rokov 1920-30 a 6 V. Vasarelyho z rokov 1950-60. 1961. Serigrafia na papieri (Typografie de Fequet ed Baudier) (49/100). 50 x 65 cm. (86. letná aukcia, 9. 6. 2009)
3 983,27,- EUR Kompozícia (hnedá). Okolo 1922-25. Kresba ceruzou, akvarelom na papieri. 29,5 x 16,5 cm. (67. jesenná aukcia, 3. 10. 2006)
3 817,30,- EUR Konštruktivistická kompozícia. 1920-1930. Kresba tušom, akvarelom na papieri. 28 x 19,5 cm. (70. jarná aukcia, 20. 3. 2007)
2 589,13,- EUR Konštruktivistická kompozícia. 1920-1930. Kresba tušom, akvarelom na papieri. 28 x 19,5 cm. (74. jesenná aukcia, 2. 10. 2007)

Biografia: Lajos Kassák bol ústrednou postavou maďarského a svetového konštruktivizmu. Patril k iniciátorom vystúpenia z budapeštianskeho Kruhu maďarských naturalistov a impresionistov. Pod názvom Hľadači manifestovali rozchod s tzv. prírodným princípom v prospech neoimpresionizmu, namä však Cézanna a Matissa. Roku 1909 sa z okruhu Hľadačov sformovala prvá maďarská avantgardná skupina OSMA, v ktorej okrem D. Czigányho, Ö. Marffyho a D. Orbána, stretávame i umelcov súvisiacich priamo s povojnovým výtvarným dianím na Slovensku: K. Kernstocka, L. Tihányiho, ale i R. Berényiho, B. Póra a B. Czobela. Na výstavách Osmy sa zúčastňovala i ďalšia rodáčka zo Slovenska, poetka, maliarka a textilná výtvarníčka Anna Lesznai. Ešte radikálnejšie bola neskôr založená skupina Aktivistov, reprezentovaná práve Lajosom Kassákom, ale aj J. Nemes-Lampérthom, L. Moholy-Nagyom, v Košiciach vystavujúcim B. Uitzom a tamtiež známeho Sándora Bortnyika. Príslušníci Osmy a Aktivistov sa tým či oným spôsobom zapojili do politických štruktúr Maďarskej republiky rád (Kernstock bol vládnym poverencom pre výtvarné umenie, Berényi, Kassák a Pór členmi výboru pre umenie, Uitz a Lampérth sa podieľali na školskej výuke a na propagande). Teoretickou platformou im boli časopisy TETT (Čin, 1915) a Kassákov MA (Dnešok, 1916--1925), do ktorého prispieval i náš Ľ. Kudlák. V ňom sformulovali svoje umelecké východiská, spočívajúce na umení kubofuturizmu a konštruktivizmu. Kassák sa narodil 1887 v Nových Zámkoch, zomrel 1967 v Budapešti. Od 1909 absolvoval študijné cesty do zahraničia, kde sa oboznamoval s novými smermi (konštruktivizmus, expresionizmus, futurizmus). Vystavoval v Csók Galérii (1957), Paríži (1960). Z literatúry: Dr. Szabó Ákos András : Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikona I. zv., Nyíregyháza 2002, str. 555; Straus, T. : Lajos Kassák – stredoeurópsky prínos k problematike konštruktivizmu. In: Zo seba vystupujúce umenia. Príspevok k stratifikácii stredoeurópskych avantgárd. Bratislava 2003, s. 27 – 112.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.