Dražobný poriadok online aukcie

I. Základné informácie

 1. Dražené predmety si je možné prehliadnuť vo výstavných priestoroch Aukčnej spoločnosti SOGA, Medená ulica 16, 81102 Bratislava.
 2. Predmety sú označené a popísané na internetových stránkach spoločnosti (www.soga.sk).
 3. Záujemca prihadzuje k cene ponúkaného diela voliteľnú čiastku z ponuky z aktuálnej ceny predmetu. Ponúkané dielo je predané záujemcovi s najvyššou ponukou. Kupujúcemu je účtovaná ku konečnej cene provízia vo výške 15% + príslušné DPH
 4. Koniec dražby sa automaticky posúva o 5 minút pokiaľ v posledných 5 minútach dražby došlo k prihodeniu k cene diela.
 5. Údaje vložené do "Registrácie" nie sú zverejňované, počas predaja sú kupujúci identifikovaní iba podľa nimi zadaného loginu.
 6. Dražiteľ súhlasí so spracovaním registračných údajov a so zasielaním informácií ku online aukciám.
 7. Kupujúcim môže byť osoba staršia ako 18 rokov.
 8. Vydražiteľ' je povinný prevziať vydražené dielo do 30 dní odo dňa splatnosti faktúry za vydražené dielo (diela). V prípade, že si Vydražiteľnevyzdvihne dielo v uvedenej 30-dňovei lehote bude mu účtované skladné vo výške 2, - EUR za dielo za každý kalendárny deň od uplynutia uvedenej 30-dňovej lehoty.

 

II. Podmienka účasti

 1. Riadne vyplnený formulár registrácie dražiteľa

 

III. Spôsob platby

 1. prevodom na účet
 2. platba v hotovosti v priestoroch SOGY, Medená 16, Bratislava

 

IV. Kombinovaná dražba (online + live)

Aukčná spoločnosť sa môže rozhodnúť usporiadať aukciu v kombinácii formátu „online“ a „live“ – teda v elektronickej a v na ňu nadväzujúcej živej forme. V takom prípade sa postupuje v nasledovných krokoch:

 1. Aukčný dom zverejní ponuku (aukčný katalóg) v elektronickej podobe v sekcii online aukcie na svojej vebovskej stránke v predstihu pred dátumom konania živej aukcie
 2. Diela sú v stanovenom termíne sprístupnené na vyššie uvedenej platforme s možnosťou dražiť do presne stanoveného termínu, kedy sa online dražba ukončí podľa platného poriadku pre online aukcie
 3. Dražby uskutočnené v online časti aukcie sú považované za záväzné ponuky, avšak nie za konečné ceny diel
 4. Znamená to, že ak dielo dosiahne na online časti aukcie istú cenu (ponuka môže byť daná aj vo výške vyvolávacej ceny), táto bude záväzná ako vyvolávacia pre živú časť aukcie
 5. Ak o dielo, ktoré už bolo dražené na online časti aukcie, a je predložené na živej časti aukcie a nie je o neho v sále záujem, vydražiteľom diela sa stáva dražiteľ, ktorý dal na dielo ponuku v online časti aukcie. Dielo je takto právoplatne vydražené.
 6. Kombinovaná aukcia je ukončená v živej časti pri každom diele zvlášť vyhlásením licitátorky

 

V. Bankové údaje

Názov banky: ČSOB a.s., Laurinská 1, 811 01 Bratislava
Číslo účtu: 0-4008040099/7500
Variabilní symbol: Vaše osobné číslo (ID)
Detail platby: meno autora
IBAN: SK24 7500 0000 0040 0804 0099
BIC: CEKOSKBX

Platba musí byť realizovaná najneskôr 10 dní od dňa predaja.

Zaplatené diela budú vydané ihneď po zaplatení. Možnosť zaslania diel na miesto určenia na náklady kupujúceho.

 

VI. Zastupovanie

Záujemca môže získať ktorékoľvek dielo aj bez vlastnej registrácie ak vyhotoví písomnú plnú moc na firmu SOGA k zastupovaniu

 1. určí diela, o ktoré má záujem
 2. určí limit ceny a to pre každé dielo zvlášť

 


Kontakt

Mgr. art Katarína Sido

sido@soga.sk

+421 948 308 871

Online aukcia

Pre vstup do Online aukcie Aukčnej spoločnosti SOGA musíte byť prihlásený.

Zadajte prosím Vaše prihlasovacie meno a heslo. Ak nie ste zaregistrovaný, vyplňte prosím registračný formulár.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.