136. jesenná aukcia výtvarných diel

26. September 2017, 18:00

Image

Aukcie | 136. jesenná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 2 100,- Barokoví anjeli z cyklu "Anjelské obrazy V.". 1989. Akryl na plátne. 90 x 80 cm. (122. večerná aukcia, 21.04.2015)
€ 1 295,- Netušené odhalenie (pocta Chagallovi). 1991. Akryl na plátne. 90 x 80 cm. (56. aukcia súčasného umenia, 10. 5. 2005)
€ 1 295,- V tom je všetko I. 1990. Olej na plátne. 91 x 71 cm. (75. aukcia súčasného umenia, 23. 10. 2007)
€ 1 262,- Barokoví anjeli z cyklu „Anjelské obrazy V.“ 1989. Akryl na plátne. 90 x 80 cm. (79. aukcia súčasného slovenského umenia, 20. 5. 2008)
€ 962,62,- V zrkadle III. 1990. Olej na plátne. 76 x 60 cm. (72. letná aukcia, 12. 6. 2007)
€ 770,99,- Dievčatko s čiernym kocúrom. Okolo 1865. Olej na plátne. 97 x 67 cm. (35. zimná aukcia, 3. 12. 2002)
€ 600,- Bez názvu I. Okolo 1980. Kresba perom, tušom, akvarelom na papieri. 73 x 48 cm (130. jesenná aukcia výtvarných diel, 11.10.2016)

Biografia: Ústrednou témou tvorby Kláry Bočkayovej je sentimentálna ikonografia gýčovitých výšívaných dečiek a gobelínov. Insitný svet poklesnutého mestského folklóru autorka prenáša pomocou frotáže do nových významových rovín – aktuálneho prehovoru ironicky komentovaného „ženského sveta“. Prostredníctvom alúzií a persifláží vo svojom diele programovo využíva princíp citácie a interpretácie banálnych ľudových predlôh. Základným princípom Bočkayovej tvorby je technika frotáže (z franc. frotter – zotrieť), ktorá vzniká priložením papiera na štruktúrovaný, nerovný povrch - textilnú výšivku. Ceruzkou sa následne pôvodný obraz prenesie na iné médium. Autorka s takto získanou predlohou ďalej pracuje – zameria sa na určitý detail, niektorú časť zopakuje, rôzne ju posúva a krčí a domaľúva, aby vznikol nový obraz s vlastným príbehom. Klára Bočkayová sa narodila 27. 5. 1948 v Martine. 1963-67 študovala na SŠUP v Bratislave (prof. Fila), 1967–73 na VŠVU v Bratislave (prof. P. Matejka). Samostatne začala vystavovať v osemdesiatych rokoch. Vystavovala v Stupave (1980), Brne (1981, 1982, 1985, 1988, 1992), Prahe (1984), Bratislave (1987, 1989, 1997, 1999), Sovinci (1992). Participovala i na zahraničných výstavách vo Wroclawi (1988), Paríži (1988, 1990), Kodani, New Yorku, Barcelone, Hamburgu. Klára Bočkayová je zakladajúcou členkou Skupiny A – R, združujúcej najvýznamnejších predstaviteľov našej alternatívnej, poväčšinou konceptuálne orientovanej výtvarnej scény sedemdesiatych a osemdesiatych rokov.

Literatúra: Kat. Jesenní anjeli, Klára Bočkayová, 1998.