140. večerná aukcia

22. Máj 2018, 19:00

Image

Aukcie | 140. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: Najvyššie konečné ceny diel stredovekého sochárstva dosiahnuté na aukciách SOGY:
€ 25 000 Majster Pavol z Levoče (? - pred 1542) - OKRUH: Madona s dieťaťom na polmesiaci. Okolo 1508 - 15. Drevo, polychrómia. Výška 115 cm. Neznačené. (119. večerná aukcia , 11.11.2014)
€ 22 000 Svätá Barbora. Okolo 1480. Drevo, polychrómia. Výška: 115 cm. (137. večerná aukcia, 14.11.2017)
€ 18 500,- Neznámy spišský sochár: Svätá Barbora. Po 1400. Drevo, polychrómia. Výška 66 cm. (125. večerná aukcia, 10.11.2015)
€ 13 600,- Svätica (sv. Barbora?). Okolo 1400 -20. Lipové drevo, polychrómia (sekundárna). Výška 78 cm. (68. letná aukcia, 9. 6. 2009)
€ 5 200,- Sv. Barbora. Okolo 1500. Lipové drevo, polychrómia. Výška 76, 5 cm. (87. jesenná aukcia, 6. 10. 2009)

Biografia: Nikolaus Gerhaert (okolo 1420, Leiden, 28. 6. 1473, Wiener Neustadt) bol holandský neskorogotický rezbár, ktorý pôsobil v nemecky hovoriacich krajinách strednej Európy. Bol považovaný za jedného z najlepších sochárov konca 15. storočia. Mal nielen priamych nasledovníkov, ktorí preberali a rozvíjali jeho výrazové prostriedky (Erasmus Grasser, Niklaus von Hagenau, Hanuš z Olomouce, Anton Pilgram), ale celý okruh rezbárov, ktorí boli jeho špecifickou sochárskou prácou ovplyvnení a dokázali využiť jednotlivé prvky jeho tvorby v svojej umeleckej produkcii. Priamy vplyv je citeľný, či dokonca priznaný, v dielach viacerých autorov nemeckej, rakúskej, ale aj českej proveniencie. Najviac však jeho tvorba ovplyvnila sochárov nemeckej oblasti. Pre jeho práce je charakteristický nekonvenčný, extrémny realizmus, zreteľný najmä na jeho kamenných sochách, kým pre rezby je príznačný najmä dynamizmus v gestách a roztváranie sôch do priestoru. Pracoval na náhrobkoch, oltárnych celkov a náboženských solitéroch. Napriek Gerhaertovmu významnému umeleckému postaveniu sa okrem niekoľkých signovaných sôch z dreva a kameňa zachovali o tomto umelcovi veľmi kusé písomné zmienky. Vyučil sa v Utrechte, ako učeň navštívi Dijon, Gent, Brusel a Borges. Je isté, že pôsobil istý čas v Štrasburgu, Trevíri a Kostnici (1465-66). 1467 vstúpil do služieb cisára Fridricha III. a pôsobil v pre neho Salzburgu a vo Viedni, kde aj zomrel.

Literatúra: Homolka J., Krása J., Mencl V., Pešina J., Petráň J.: Pozdně gotické umění v Čechách, Odeon, Praha 1978; Gerát Ivan: Stredoveké obrazové témy na Slovensku, osoby a príbehy, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2001; Kutal A.: České gotické umění, Obelisk, Praha 1972

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.