143. večerná aukcia

13. November 2018, 19:00

Image

Aukcie | 143. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: Najvyššie konečné ceny diel Anastázie Miertušovej dosiahnuté na aukciách SOGY:
€ 4 700 Zátišie s flašou vina a ovocím. 1960. Olej na plátne. 55 x 45 cm. (119. večerná aukcia, 11.11.2014)
€ 2 300 Variácia IV. 1967. Nitrolak na sololite. 44 x 23 cm. (129. letná aukcia výtvarných diel a starožitností, 14.06.2016)

Biografia: Narodila sa 15. 4. 1927 v Telgárte, zomrela 27. 5. 2002 v Bratislave. 1949 - 1953 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Ľudovít Fulla) a na Prírodovednej fakulte Univerzity Komenského tamtiež. Venovala sa maľbe, úžitkovej grafike i geometricky nefiguratívnej plastike. 1971 získala cenu Zväzu slovenských výtvarných umelcov. Vystavovala najmä v rámci hnutia Kompozícia, neskôr Klubu konkretistov. Jej diela sú v Slovenskej národnej galérii, Galérii mesta Bratislavy a v súkromných zbierkach na Slovensku aj v zahraničí. Jej práce mali konštruktívne zameranie. Obrazy komponovala z prísnych geometrických konfigurácií. Spoluzakladala Galériu Cypriána Majerníka v Bratislave. Koncom 50. rokov sa stáva zakladajúcou členkou Skupiny 4 (okrem nej Kraicová, Čihánková, Bartošíková). Jej manželom bol významný maliar Marián Čunderlík.

Literatúra: Kubíková, K.: Anastázia Miertušová, Kat. výst. SSVU Bratislava 1996; Belohradská, Ľ., Trojanová, E.: Hranice geometrie. Bratislava, Petum 2009