68. Zimná aukcia výtvarných diel

28. November 2006

Aukcie | 68. Zimná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE DOSIAHNUTÉ KONEČNÉ CENY DIEL J. ČAPEKA NA AUKCIÁCH SOGY:
430 000,- Sk Chlapec s obručou. 1915. Akvarel, tuš na papieri. 58,7 x 37,6 cm. (67. jesenná aukcia, 3. 10. 2006)

Biografia: Maliar, grafik, scénograf, výtvarný kritik a spisovateľ Jozef Čapek sa narodil 23. 3. 1887 v Hronove, zomrel 1945 v koncentračnom tábore Bergen-Belsen. 1904–1910 študoval na Umelecko – priemyslovej škole v Prahe (prof. Dítě, Mašek). Počas študijných rokov vstúpil do literárneho života príspevkami do časopisov (často s bratom Karlom) a vstrebával podnety pražskej avantgardy, najmä z okolia OSMY. 1910 – 11 študijná cesta do Paríža, krátko v Španielsku, 1912 znova v Paríži. Rozhodujúcim podnetom sa mu stal príklad Picassa a Braquea, ktorých tvorbu od počiatku chápal ako základňu, nie však presnú metódu vlastnej tvorby. Toto poňatie viedlo tiež k rozchodu so Skupinou výtvarných umelcov, ktorej založenia a riadenia skupinového časopisu Umělecký měsíčník sa intenzívne zúčastnil (1911 – 12). Krátko bol členom SVÚ Mánes a redaktorom časopisu Volné směry (1912 – 13). Neskôr stál pri vzniku časopisu Červen, ktorý bol platformou ďalšej avantgardnej skupiny Tvrdošijní. Východisko Čapkovho maliarskeho vývoja sa formovalo v podstate už pred prvou svetovou vojnou v pražskom prostredí podľa príkladu súdobých prejavov fauvizmu, expresionizmu a najmä kubizmu. Už v raných dielach Pijan (1912-13), Novostavba (1913), Kolovrátkár (1913) klíčila jeho osobitá modifikácia kubizmu, prelínajúca sa so zdôraznením analytickej, syntetickej, alebo expresívnej zložky, s príznačnou citlivosťou k zreteľom sociálnym (tzv. obdobie periférie s baladickými obrazmi chlapov – Zlé svedomie (1926). Ďalšie obdobie zdôrazňovalo krajinné a detské sujety (1928 – 33) a rozpracovávalo prvok znakovej skratky ako nositeľa významu – Zasnežená dedina (1928), Deti s fialkami (1930). V nasledujúcich rokoch Čapek rozpracováva východiská vlastného programu v dvoch smeroch. Maluje jednak plátna veľkej obsahovej závažnosti a veľkorysého poňatia – Ťažko (1937), cyklus Kvetinárok, Nocí a Rybárov, a jednak obrazy dekoratívnej hravosti, radostnej či humornej pôsobivosti (najmä detské krajinné a figurálne motívy). Torzo obrazových cyklov Oheň a Túžba (1938 – 39), ktorý mal dovŕšiť už neuskutočnený cyklus Víťazstvo, tvorí už záver predčasne ukončeného maliarskeho diela. Z literatúry: Pečírka, J.: Jozef Čapek. Praha 1961; Slavík, J., Opelík, J.: Jozef Čapek. Praha 1996.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.