153. Letná aukcia diel výtvarného umenia

14. Jún 2022, 19:00

Jurkovičova tepláreň

153. Letná aukcia diel výtvarného umenia

Blogy | Ján Abelovský

PhDr. Ján Abelovský, CSc. (nar. 30.4.1950 v Trnave).  1969-74 študoval na FF UK v Bratislave, katedra estetiky a dejín umenia. 1974 na mesiac nastúpil do Krajskej galérie v Nitre, potom na ročnej vojne. 1975-89 pracoval v Slovenskej národnej galérii v rozličných funkciách: dotiahol to dokonca až na námestníka riaditeľa.  1981 odvolaný. Nasledovali isté postihy: 1981 - 88 zákaz publikovania a výstavnej činnosti v časopisoch  a výstavných sieňach podliehajúcim Zväzu výtvarníkov, neschválenie externej ašpirantúry na SAV, znemožnenie služobných ciest do zahraničia… . Predtým a potom písal do  umelecko-historickej revue ARS a ďalších odborných časopisov, ale i novín (asi 200 štúdií a článkov). Kurátor výstav (výlučne SNG) - Janka Alexyho (1984), Vincenta Hložníka (1984), Martina Benku (1988), Jana Hálu (1988), Ladislava Čemického (1989) Júliusa Jakobyho (1994), Imra Weinera-Kráľa (2001) Ernesta Zmetáka (2002) a ďalšie. 1984 - 2006 súdny znalec v oblasti výtvarného umenia. 1990 nastupuje ako vedecký pracovník na Ústav dejín umenia SAV. 1993 obhájil dizertačnú prácu Koncepcia dejín moderného maliarstva Slovenska. 1990-93 odborný poradca a kurátor súkromnej galérie MITTE vo Viedni (viac ako 20 výstav súčasných slovenských výtvarníkov). 1994 spracoval pre Sorosovo centrum súčasného umenia v Bratislave komplexnú dokumentáciu diela Vincenta Hložníka, Júliusa Jakobyho a Viliama Chmela. Po 1989 rozsiahlejšie vedecké štúdie najmä v knihách a zborníkoch SNG: Das Bauhaus im Osten (1997), 20. storočie (2000), Ľudovít Fulla (2002),  Ladislav Mednyánszky (2004), Slovenský mýtus (2006), Ernest Zmeták - umelec a zberateľ (2011), Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda (SOGA, 2012); Július Koller - zbierka SOGA a jej príbeh. (SOGA 2016). Martin Benka - Zaujatý krásou (SOGA, 2019). 1998 - 2018 riaditeľ aukčnej spoločnosti SOGA. Od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2020 odborný konzultant v spoločnosti SOGA. Od 2001 konateľ Slovenského syndikátu znalcov umenia, ARS LEGIS. Ženatý, manželka Marta, dve dcéry (Silvia a Janka).


Z knižnej bibliografie: Július Jakoby (1903 - 1985). Bratislava 1994; Výtvarná moderna Slovenska - Maliarstvo a sochárstvo rokov 1890-1949 (spolu s K. Bajcurovou). Bratislava 1997 (druhé vydanie 2001); Art in changing times. Slovak paiting and sculpture (spolu s K. Bajcurovou). Bratislava 1998;  Miloš Alexander Bazovský (spolu s J. Ruttkayom). Bratislava  1999; Jan Hála. Trenčín 2007; Janko Alexy. Trenčín 2008; Zbierka Bohumila Hanzela (spolu s K. Bajcurovou). Trenčín 2012; Ernest Zmeták (ed. Uľjana Zmetáková). vyd. Virvar, Bratislava 2014.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.