100. jubilejná večerná aukcia

15. November 2011, 19:00

Image

Aukcie | 100. jubilejná večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 662 025,- EUR Zátišie s knihou (Zátišie s flaškou Cherry). 1914. Olej na plátne. 30, 7 x 25, 4 cm. Praha 2010
440 272,- EUR Pohár a noviny. 1914. Olej na dreve. 33 x 23, 5 cm. Praha 2009
362 544,- EUR Zátišie s mandolínou a miskou ovocia. 1933. Olej na plátne. 81 x 116 cm. Praha 2009
174 122,- EUR Zátišie s ovocím a mandolínou. 1935. Olej na plátne. 81 x 100 cm. Praha 2011
164 065,- EUR Zátišie s kočíkom a pohárom. 1926. Olej na plátne. 30 x 46 cm. Praha 2010

Biografia: Narodil sa 4. 4. 1882 v Chropyně, zomrel 7. 10. 1953 v Prahe. Od 1906 študoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Člen legendárnej pražskej expresionistickej skupiny OSMA, s ktorou začal vystavovať.(1907, 1908). Od 1907 cesty do Francúzska. Od 1909 člen spolku Mánes. 1911-1914 člen Skupiny výtvarných umelcov. 1932 v Mánesi jubilejná výstava. Po 1945 sa stáva profesorom Vysokej školy umelecko-priemyslovej v Prahe. Fillove umelecké začiatky sú spojené s programom OSMY. Hlboko na neho zapôsobila Munchova výstava v Prahe roku 1905. Munchov symbolizmus spolu s Goghovou expresívnosťou zodpovedali potrebe výrazu, ktorého nositeľom bola farba. 1910 prvý kubistický obraz, 1911-1912 rieši problematiku kubistickej figurácie fakticky súbežne s Picassom a Braquom. K vlastnému poňatiu kubistickej analýzy sa dostáva prostredníctvom zátiší. 1914 – 1917 zhodnocuje kubistickú gramatiku v konfrontácii s tradíciou holandského zátišia 17. storočia. Od tridsiatych rokov znovu rastie podiel figúry – objavuje motív zápasov a bojov (antický cyklus). Tvaroslovie kubizmu sa stýka s vlnou fantazijných a nadreálnych zložiek (pribúdajú sochárske pokusy). Od 1939 inšpirácie národným písomníctvom a ľudovou ornamentikou. Po vojnovej odmlke pokračuje v cykle balád a zároveň vznikajú malé zátišia. Záver Fillovho diela tvorí súbor krajín z českého stredohoria. E. Filla je považovaný za kľúčovú osobnosť českého kubizmu. Jeho diela sú reprezentatívnym spôsobom zastúpené v českých štátnych zbierkach, ako aj renomovaných zahraničných zbierkach.

Literatúra: A. Matějček: Emil Filla. Praha 1938; A. Matějček: Emil Filla. Brno 1936; Kramář, E.: Jubilejní výstava E. Filly. Praha 1938; Zemina, J.: Emil Filla. Praha 1968; Berka, Č.: Zbojnícke piesne. Bratislava 1980.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.