102. jarná aukcia výtvarných diel

13. Marec 2012, 17:00

Image

Aukcie | 102. jarná aukcia výtvarných diel

Biografia: Milan Laluha bol profilujúcou osobnosťou tzv. Nástupu 1957. Popri A. Barčíkovi a M. Paštékovi sa najviac zaslúžil o nadviazanie kontinuity s predchádzajúcim modernistickým vývinom nášho maliarstva, po jeho prerušení v 50. rokoch. V jeho prípade išlo najmä o žánrovú maľbu, podanú však bez sentimentu, racionalisticky s vytríbeným konštruktívnym úsilím. Laluhove maliarske a kresliarske diela z tohoto obdobia sú najvyššie cenené - jeho umenie 60. a začiatku 70. rokov tvorí základ štátnych galerijných zbierok tohto obdobia. V období normalizácie bol umelec z politických dôvodov odsunutý do úzadia výtvarného diania. Narodil sa 11. 11. 1930 v Tekovských Lužanoch. 1950-55 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Fulla, Zmeták, Hoffstädter, Milly).1957 sa stal zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu. 1966 Cena Osvalda Licciniho na XXXVIII. Bienále v Benátkach. Samostatné výstavy (výber): Bratislava (1962, Galéria Cypriána Majerníka, 1966, Galéria mesta Bratislavy, 1969, Galéria mladých, Mestská galéria, 1997, SNG), Brno (1966, Galerie J. Krála), Berlíne (1966, Landengalerie), Nitre (1967, Nitrianska galéria), Krnove (1978, Mestské múzeum), Trenčíne (1984, Galéria M.A. Bazovského), Martine (1990, Turčianska galéria).

Literatúra: Matuštík, R.: Slovenské moderné maliarstvo 1945-1963. Bratislava 1965; Matuštík, R. Nové slovenské výtvarné umenie. Bratislava 1969; Hrabušický, A.: 60. roky. Výtvarný život, 39, 1994, č. 2, str. 4-7, č. 3, str. 90-94; Kubíková, K.: Milan Laluha. Kat. výst. SNG 1997. Kol. autorov: Milan Laluha. Slovenský Tatran, Bratislava 1997.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.