103. aukcia súčasného umenia

24. Apríl 2012, 17:00

Image

Aukcie | 103. aukcia súčasného umenia

Biografia: Julián Filo sa narodil 10. 5. 1921 v Nižnej pri Piešťanoch, zomrel 2007 v Bratislve. 1942-44 študoval architektúru na Vysokej škole technickej vo Viedni (prof. Gromm-Rottmayer). 1945-46 pokračoval v štúdiu na AVU v Prahe (prof. K. Pokorný). 1947-49 štúdium zavŕšil na OKAM SVŠT (prof. Mudroch, Milly). Od konca 50. rokov pracoval v oblasti monumentálnej tvorby v architektúre. Od plošnej maliarskej tvorby a legérovskej štylizácie sa v polovici 60. rokov dostáva k obrazu-reliéfu a objektu na báze popartpovej asambláže zostavenej z výberu reálií evokujúcich reklamu a masový komzum. Obrazy s opakujúcimi sa tematickými okruhmi (svet projekčných kancelárií, pracovné prostredie) sú plné príbehov rozprávajúcich sa aktérov. Výjavy komponované do horizontálnych pásov, sa kompozíciou približujú naratívnym princípom novej figurácie, formálne odkazujú k medzinárodnému hnutiu hyperrealizmu. Vo svojich dielach často používal koláž, montáž textílií, novín a fotografií. V monumentálnej tvorbe experimentoval aj s využitím možností umelých hmôt. Jeho komorná tvorba bola prezentovaná na mnohých individuálnych výstavách a kolektívnych prehliadkach doma a v zahraničí.

Literatúra: Šesťdesiate roky, SNG, Bratislava, 1995; Slovník československých výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 1998, zv. D-G, str. 249

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť