105. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

12. Jún 2012, 17:00

Image

Aukcie | 105. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: 2 223,99,- € Pri potoku v Solivare. 1948. Olej na plátne. 78 x 103 cm. (25. jarná aukcia, 20. 3. 2001)
1 600,- € V zime. 1947. Olej na plátne. 60 x 66 cm. (84. jarná aukcia,10. 3. 2009)
1 560,11,- € Dukla – cesta na Vyšný Komárnik. 1960. Olej na plátne. 31 x 150 cm. (80. letná aukcia, 10. 6. 2008)
1 493,73,- € Pri Avione. 1960. Gvaš na papieri. 44 x 60 cm. (80. letná aukcia, 10. 6. 2008)
1 261,37,- € Vykopávanie zemiakov. 1942. Olej na plátne. (9. jesenná aukcia, 17. 9. 1998)
1 261,37,- € Kytica. 1947. Olejová tempera na papieri. 97 x 80 cm. (51. jesenná aukcia, 12. 10. 2004)
1 194,98,- € Kytica v ľudovej váze. 1961. Olej na plátne. 51 x 40 cm. (78. jarná aukcia, 11. 3. 2008)

Biografia: Július Nemčík absolvoval pražské akademické štúdiá v svojej generácii medzi poslednými. Na špeciálke tradicionalistu Obrovského už preto Majerníka, jej najvýznamnejšieho slovenského absolventa, nezastihol. Bližšie sa s ním i jeho ďalšími pražskými druhmi zoznámil až po roku 1942, kedy po skončení štúdií pravidelne cestoval medzi Prešovom a Prahou. Po ranom vplyve prešovských Kurtha a Kieselbacha, ktorým pomáhal pri reštaurovaní cirkevných pamiatok, bol pre Nemčíka príklad Majerníkovej angažovanej tvorby štyridsiatych rokov rozhodujúci. Prebral jeho existenciálnu ikonografiu i pramočiary, náčrtkovitý štetcový rukopis. Tragickosť zástupov putujúcich vyhnacov vojny však občas ozvláštnil imaginatívnymi akcentmi, akýmsi nadčasovým, vizionárskym tušením prekrývajúcim naturalizmus vojnových scén. V tom je jeho maliarstvo nie nepodobné neskoršiemu romantizujúcemu realizmu Mauricea de Vlamincka (Poľnou cestou, 1941; Bez prístrešia, 1941; Evakuanti, 1941, Hrôzy vojny, 1942; Vyhnanci, 1943; Hrôzy vojny -- fašizmus, 1944; Oheň, 1944). Spor reality a vízie sa neskôr -- celkom viditeľne po roku 1944 -- vyriešil v prospech naivizujúvcej alegorickosti ľudového žánru. Nemčíkov dôraz na nadčasové, priam monumentalizujúce povznášanie všedných portrétov, civilných scén z mestského i dedinského života nepochybne čerpal z vtedajšej maľby jeho manželky Edity Spannerovej, niekedy až príliš očividne závislej od preciozity maliarskej poetiky Jana Zrzavého. Nemčíkov variant magického primitivizmu si však v najlepších dielach udržal zmyslovú bezprostrednosť, plnokrvnosť maliarskeho prednesu (Na rázcestí, 1945; Priateľky, 1945; Preorávač, 1946; Stratená cesta, 1947; Herečka, 1947; Háj, 1947; Sadenie zemiakov, 1947; Obliekanie nevesty, 1947).

Aukcie

Imro Weiner KráľNa aukcii bolo vydražených 13 diel (25%) v celkovej hodnote 9 330 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.