109. jarná aukcia výtvarných diel

19. Marec 2013, 17:00

Image

Aukcie | 109. jarná aukcia výtvarných diel

Biografia: Miloš Alexander Bazovský sa narodil 11. 1. 1899 v Turanoch nad Váhom, zomrel 15. 12. 1968 v Trenčíne. Od 1918 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti (prof. Réti), 1919-24 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Loukota, Bukovac, Pirner, Obrovský, Švabinský). V Prahe krátko navštevoval súkromnú školu A. Kalvodu. 1921 bol na študijnom pobyte na súkromnej maliarskej škole prof. Deluga vo Viedni. Po absolutóriu pôsobil v Turanoch, 1930-31 v Martine, 1957-62 v Čemiciach, 1962-68 v Trenčíne. 1929 spolu s Palugyayom študijná cesta do Francúzska, Nemecka a Švajčiarska. 1930-33 spolupráca s Alexym a Palugyayom (cesty na Oravu, Detvu, Pohronie). 1932 spolu s Alexym cesta do Poľska. 1936 účasť na Bienále v Benátkach, 1936-37 študijné pobyty v Juhoslávii. 1937 cesta do Poľska a Švédska. 1920--1930 pravidelne vystavoval so Spolkom slovenských umelcov, v tridsiatych rokoch so Združením slovenských umelcov, 1939--1945 so Spolkom slovenských výtvarných umelcov, po 1946 so Skupinou výtvarných umelcov 29. augusta. Samostatne vystavoval v Ľubochni (1928), Sučanoch (1928), Bratislave (1928, 1932 s Alexym a Palugyayom, 1934--1935, 1937 s Majerským, 1939-1940, 1946, 1949, 1954, 1960, 1969), Žiline (1929, 1943), Lučenci (1930), Martine (1930 s Alexym), Dolnom Kubíne (1931 s Alexym), Košiciach (1931 s Alexym a Palugyayom), Rimavskej Sobote (1931 s Alexym, Palugyayom a Gwerkom), Banskej Bystrici (1932 s Alexym a Palugyayom), Nových Zámkoch (1932 s Alexym, Palugyayom a Kollárom), Nitre (1933), Leviciach (1934), Prahe (1937), Trenčíne (1937), Piešťanoch (1938 s Kajlichom, Pollákom a Vavrom), Prešove (1940 s Gibalom), Trnave (1940), Zlatých Moravciach (1942), Banskej Bystrici (1943), Zvolene (1943), Martine (1944, 1954, 1957), Poprade (1945), Liptovskom Mikuláši (1946, 1958), Banskej Bystrici (1947), Košiciach (1947), Nových Zámkoch (1947), Dolnom Kubíne (1948), Dvore Králové (1950), Prahe (1950), Hořiciach (1950), Brne (1957), Budapešti (1957), Drážďanoch (1957 s Bauchom, Dvorským, Nowakom, Slavíčkom, Tittelbachom), Karlových Varoch (1961), Olomouci (1961), Plzni (1961), Prahe (1961), Hodoníne (1962), Hradci Králové (1962), Banskej Bystrici (1963), Košiciach (1963), Prešove (1963), Smoleniciach (1964), Starom Smokovci (1964). 1934 vystavoval vo Viedni, v rokoch 1942, 1958 a 1967 boli jeho diela vybraté do kolekcie pre Bienále v Benátkach. Najdôležitejšiu výstavu súborného diela mal v Bratislave (1960-1961, Slovenská národná galéria). 1979 sprístupnená stála expozícia diela umelca v galérii M. A. Bazovského v Trenčíne, ktorá spravuje maliarovu pozostalosť. Z literatúry: Cincík, J.: Miloš A. Bazovský. Náčrty. Martin 1945; Vaculík, K.: Miloš Bazovský. Bratislava 1958; Vaculík, K.: Miloš Alexander Bazovský. Bratislava 1967.