117. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

10. Jún 2014, 18:00

Image

Aukcie | 117. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Biografia: Jozef Fabíni sa narodil 10. 10. 1908 v Olcnave, zomrel 2. 12. 1984 v Košiciach. 1928-32 študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako súdny úradník v Košiciach, 1934-38 ako právnik riaditeľstva pôšt v Prahe, 1938-45 ako minister dopravy v Bratislave, 1945-48 riaditeľ pôšt v Bratislave a od 1952-55 ako reštaurátor Krajskej galérie v Michalovciach, od 1955 výtvarník v Košiciach. 1926-27 navštevoval večerné kurzy E. Króna pri VM v Košiach, 1927-28 sa súkromne vzdelával u E. Halásza-Hradila, 1939-40 u M. Schurmanna v Bratislave, od 1940 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. Benka, Mallý, Schurmann). Súbežne absolvoval Filozofickú fakultu UK, odbor dejín umenia a archeológie.

Literatúra: Saučin, L.: Jozef Fabíni. Bratislava 1973.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.