118. jesenná aukcia výtvarných diel

23. September 2014, 18:00

Image

Aukcie | 118. jesenná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 19 666 Pohľad na Istanbul zo Zlatej hory. Olej na plátne. 66 x 103 cm. Londýn 1991
€ 19 000 Anjelský hrad v Ríme. Olej na plátne. 68 x 105,5 cm. Rím 2006
€ 18 294 Pohľad na Istanbul. Olej na plátne. 50 x 82 cm. Monako 1990
€ 16 000 Rozhovor v okne. Olej na plátne. 45,5 x 35,5 cm. Mníchov 2006
€ 14 827 Limmatquai. Olej na plátne. 78,3 x 100 cm. Zürich 2007
€ 3 500 Malý holandský prístav I. Okolo 1890. Olej na plátne, 56 x 69 cm. (89. zimná aukcia, 1. 12. 2009)
€ 2 500 Plachetnice v prístave. Okolo 1890. Olej na plátne. 68 x 38 cm. (89. zimná aukcia, 1. 12. 2009)
€ 2 257,19 Horská krajina s potokom s figurálnou štafážou I. Okolo 1890. Olej na plátne. 54 x 67 cm.

Biografia: Karl Kaufmann sa narodil sa v Opave, spočiatku bol samoukom a následne študoval v Paríži u Emile van Marcke de Lumen (1827 – 1890). Striedavo žil v Berlíne, Düsseldorfe, Mníchove, Paríži a vo Viedni, kde aj zomrel. Najmä Paríž a Francúzsko ovplyvnilo jeho tvorbu, pripomínajúcu diela barbizonských maliarov. Vlastným sa mu stal svojský maliarsky rukopis s výraznými farbami, dôrazom na silný kontrast v poetickom až tajomnom výraze (typickým príkladom je aj nami predkladaný obraz). Kaufmann bol známym cestovateľom - podnikal študijné cesty do Ruska, Nórska, Poľska, Holandska, Belgicka, Talianska i naprieč Orientom, ale vždy sa rád vracal do Francúzska a najmä milovaného Paríža (vo Francúzsku sa najčastejšie podpisoval pseudonymom Guyot). Autor už za svojho života získal veľké množstvo ocenení, v roku 1900 medailu pri príležitosti Svetovej výstavy v Paríži. Bol členom Wiener Akademie bildenden Künste a od 1890 do 1913 pravidelne vystavoval vo Wiener Künstlerhaus ako jeho člen. Bol obľúbený maliar aristokracie a to nielen rakúskej - veľa jeho obrazov zakúpili príslušníci rakúskeho cisárskeho domu - ale i napr. aj Napoleon III., ruský cár Nikolaj II., kráľovná Isabela II. Španielska, arcivojvoda Friedrich Tešínsky . Jeho diela sú vo viacerých svetových múzeách, galériách a súkromných zbierkach. Pre tureckého sultána Hamida namaľoval veľkoformátový obraz „Príchod do prístavu v Istanbule“. Viac obrazov vlastní napr. Leopold Museum vo Viedni, Umelecké múzeum v Istanbule, či Veľkovojvodská zbierka Baden-Badene. Pre maliara bolo okrem vlastného mena typické používanie viacerých pseudonymov, medzi inými aj L. van Howe tak ako je signovaný aj ponúkaný obraz.