118. jesenná aukcia výtvarných diel

23. September 2014, 18:00

Image

Aukcie | 118. jesenná aukcia výtvarných diel

Biografia: Jiří Kolář sa narodil 24. 9. 1914 v Protivíne, zomrel 11. 8. 2002. Od 1943 sa venoval výhradne autorskej tvorbe, do konca 50. rokov prevažne básnickému umeniu. 1949 sa prvýkrát pokúsil o obrazovú interpretáciu svojej básne. Jeho dielo významne ovplyvnili študijné cesty do Francúzska (1947) a Veľkej Británie (1948). Výtvarnému umeniu sa naplno začal venovať začiatkom 60. rokov. Bol spoluzakladateľom a jedeným z teoretikov Skupiny 42, členom UB a skupiny Križovatka. Patril k najvýraznejším osobnostiam českého umenia 20. storočia. V 70. rokoch bol koeditor edíce Petlice, signatár Charty 77. 1978-79 legálne pobýval v SRN. Od 1980 žil v Paríži. Svoj princí aktívneho svedectva doviedol k rozkladu prirodzenej poézie, k typogramom a kolážam písma rozmanitého druhu. Využíval aj metódu prepájania rôznych slávnych diel minulosti. Vytvoril rad špecifických metód koláží, ktoré popísal v diele Dictionnaire des méthodes. Medzi 120 popísaných metód patria napr. roláž, chiasmáž, muchláž, proláž a magritáž. Jeho renesancie koláže a asambláže sa opierajú o dadaistický princíp, čerpajú z informelu a konštruktívnych tendencií. Systematickým skúmaním možností koláže objavuje „naratívnu“ koláž, v ktorej používa rôzne druhy materiálu (písmo, noty, číslice a reprodukcie), otvorovú koláž s prerezanými otvormi a voľne pripevnenými časťami reprodukcií. 60. a 70. roky sú obdobím nepretržitého experimentovania a zdokonaľovania kolážových techník. V druhej polovici 70. rokov usporiadal významné výstavy v zahraničí. 1992 bol rehabilitovaný a bolo mu vrátené české štátne občianstvo. Jeho diela sú reprezentatívne zastúpené v zbierkach NG a ČMVU v Prahe, Centre G.Pompidou a Galerie Maeght – Lelong v Paríži, Sammlung Ludwig v Kolíne, Museum of Modern Art a Guggenheim Museum v New Yorku a v rade ďalších svetových zbierok a súkromných kolekcií. Vystavoval Berlín (1962), Praha (1964-65, 1994, 2000), Londýn (1964-65), Norimberg (1967), Frankfurt (1967), Benátky (1969), Osaka (1970), Amsterdam (1970), Paríž (1971), Brusel (1971).

Literatúra: Toman, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava, 2000, str.303 .