118. jesenná aukcia výtvarných diel

23. September 2014, 18:00

Image

Aukcie | 118. jesenná aukcia výtvarných diel

Biografia: Narodil sa v roku 1825 v Újarad a zomrel v Pešti v roku 1864. Pôvodne študoval právo v Temesvári, no v roku 1855 odišiel na viedenskú akadémiu. Usadil sa v Pešti, kde pôsobil najprv v Národnom divadle (Nemzeti Színház), kde navrhoval kostýmy. Vďaka tomu sa oboznámil s historickými prameňmi a dielami starých majstrov. Zamestnal sa ako kresliar Vasárnapi ujság, špecializoval sa na historické scény a bojové výjavy. Neskôr si otvoril fotoateliér, kde využil aj svoje znalosti z dejín odievania.

Literatúra: Basics, B.: Illumináció, illusztráció, reprodukció-kép és szöveh viszonya a 19. század második felének magyarországi folyóirat illusztrációjában. Prednáška na konferencii „Olvasható kép, látható szöveg“, 7.-8. 9. 2012. Budapšť. Révész, E.: Egy történeti képrajzoló pályamodellje: Vizkelety Béla (1825-1864). Prednáška na konferencii „Képes Világ“, 7. 12. 2012. OSzK, Budapešť. Szvoboda Dománszky, G.: Kakas Márton a mütárlatban. In: Tanúlmányok Budapest Múltjából XXXIV. str. 144. Vahot, I.: A Hunyadi-ház diadalünnepe. Napkelet 1 (1857/45, 15. 11.) Ludiková, Z.: Víťazný sprievod rodu Hunyadi (katalógové heslo). In: Posledný klasik Ernest Zmeták umelec a zberateľ. SNG, Bratislava, 2011. s. 176-177.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.