122. večerná aukcia

21. Apríl 2015, 19:00

Image

Aukcie | 122. večerná aukcia

Biografia: Narodil sa 15. 2. 1945. 1960 – 1964 študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole sklárskej v Železnom Bore. 1964 – 1965 pracoval v Slovenských závodoch technického skla v Bratislave.1965 – 1971 študoval na vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení skla v architektúre u doc. Václava Ciglera. 1971 – 1978 po skončení štúdia pracoval ako výtvarník v slobodnom povolaní v spoločnom ateliéri s Ľubomírom Artzom, Jozefom Tomečkom a Pavlom Tomečkom. 1979 – 1990 na Vysokej škole výtvarných umení viedol oddelenie sklárskeho výtvarníctva. Popri tom v rokoch 1981 – 1990 vykonával funkciu predsedu výtvarnej rady VHJ Tatrasklo. 1990 – 1997 pracoval ako výtvarník v slobodnom povolaní a zároveň vlastnil a prevádzkoval dizajnérsko-realizačnú firmu Žáčko-Asgif v Bratislave. 5.12.1997 náhle zomrel v Bratislave.

Literatúra: Schramová, A.: Umenie a remeslo. In: Kol. autorov: 20. storočie. Slovenská národná galéria. Bratislava 2000, s. 253 ; Bartošová, Z.: Za akademickým sochárom Askoldom Žáčkom (15. 2. 1945 – 5. 12. 1997). Sme – Smena. 13. 12. 1997; Pekárová, A.: Sklársky design - obhajoba autonómie. De signum. 31. 1. 1997; Bartošová, Z.: Askold Žáčko. Slovenské pohľady. 1992, č. 12; Bartková, Z.: Askold Žáčko. Kataĺóg výstavy Stredoslovenskej galérie. Banská Bystrica 1990; Žáčková, A.: Súčasné slovenské sklo. Katalóg výstavy Slovenskej národnej galérie. Bratislava 1991; Kol. autorov: Askold Žáčko – sklárska tvorba. Bratislava 2006.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť