123. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

09. Jún 2015, 18:00

Image

Aukcie | 123. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Biografia: Ondrej Zimka sa narodil 29. 11. 1937 v Turzovke. 1954-1957 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, 1957-1958 absolvoval prípravný ročník na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, 1959-1964 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Matejka, Chovan). Od 1965 pôsobí v Bratislave. Jeho akademické školenie ho predurčovalo skôr v práci v grafickom designe (plagát), úžitkovej kresbe (karikatúra), knižnej ilustrácii (doteraz viac ako 100 titulov). V týchto oblastiach si veľmi skoro získal nesporné uznania a popredné postavenie (patrí tiež k rešpektovaným osobnostiam nášho animovaného filmu). Maliarstvu sa začal venovať od 1973. Do širšieho kultúrneho povedomia vstúpil výstavou "Obrazy maľované na dreve" 1975 (Galéria mesta Bratislavy). Vystavil obrazy maľované na drevenej podložke, využívajúce prednosti lazúrneho pôsobenia temperových farieb. Sujetovo sa všetky diela viazali k predstavovému svetu umelcovho detstva v kysuckej Turzovke, ľudových rozprávok, povestí, piesní interpretovaných s istým odstupom v polohe nostalgickej nadsádzky, či láskavého humoru. Už v týchto prvých dielach sa Zimka programovo situoval do štýlovej pozície naivného, insitného, neškoleného umelca (kompozícia stavaná nie podľa profesionálnych, vopred daných a racionálne premyslených štýlových a myšlienkových zámerov, ale v zásade intuitívne, len podľa hieratickej dôležitosti predmetov a figúr obrazového príbehu). Neobyčajná prístupnosť Zimkovho maliarskeho umenia mu získala okamžitú priazeň publika a súkromných zberateľov.

Literatúra: Trojanová, E.: Ondrej Zimka - Obrazy maľované na dreve. Katalóg Galérie mesta Bratislavy 1975, Kriška, F.: Ondrej Zimka. Zabudnutá záhrada. Katalóg Kysuckého múzea v Čadci, 1979, Kriška, F.: Objavenie Atlantídy. Katalóg Galérie mesta Bratislavy 1981. Petránsky, Ľ.: Ondrej Zimka. Bratislava 1997.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.