127. jarná aukcia výtvarných diel

15. Marec 2016, 18:00

Image

Aukcie | 127. jarná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 13 700,- Čítajúca. Okolo 1940-44. Olej na plátne. 25 x 50 cm. (102. jarná aukcia výtvarných diel , 13.03.2012)
€ 11 119,96,- Krajina od Nového Mesta. Okolo 1940. Olej na kartóne. 70 x 100 cm. (63. jarná
aukcia, 28. 3. 2006)
€ 8 800,- Hlava mladej ženy (Hlava dievčaťa). 1956-57. Olej na lepenke. 45 x 40 cm. (95. zimná aukcia, 7. 12. 2010)
€ 7 302,66,- Pražská modelka. Okolo 1939. Tempera, gvaš na kartóne. 61 x 45 cm. (70. jarná aukcia, 20. 3. 2007)
€ 6 970,72,- Dievča s knihou. 1941. Olej na kartóne. 37 x 32 cm. (42. jesenná aukcia, 30. 9. 2003)
€ 6 638,78,- Dievča s knihou. 1941. Olej na kartóne. 37 x 32 cm. (29. zimná aukcia, 5. 12. 2001)
€ 6 306,84,- Pražská modelka. Okolo 1939. Tempera, gvaš na kartóne. 61 x 45 cm. (53. zimná aukcia, 30. 11. 2004)
€ 6 000,- Zamyslená. 1965. Olej na kartóne. 34 x 29 cm. (113. večerná aukcia, 12.11.2013)
€ 4 200,- Žena na prílesí. Okolo 1945-48. Olej na kartóne. 29 x 24 cm. (108. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností , 04.12.2012)

Biografia: Narodil sa 26. 6. 1913 v Novom Meste nad Váhom, zomrel 10. 2. 1972 v Bratislave. 1934-35 študoval na Ukrajinskej akadémii, 1935-39 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Nowak). Po štúdiách žil v rodisku, od 1945 v Bratislave. 1950-72 pôsobil pedagogicky na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, 1954 docent, 1966 profesor, vedúci Oddelenia monumentálnej maľby. 1940 bol na študijnom pobyte vo Viedni. 1940 mal samostatnú výstavnú premiéru v Bratislave. Po 1945 člen komisie pre reorganizáciu výtvarného života, jeden z iniciátorov založenia Slovenskej národnej galérie, Vysokej školy výtvarných umení a ďalších výtvarníckych inštitúcií. 1946-48 člen Umeleckej a vedeckej rady. Počas vojny člen Spolku slovenských výtvarných umelcov, 1945 zakladajúci člen Skupiny 29. augusta, 1946 vstúpil do pražskej Umeleckej besedy. 1946 študijná cesta do Paríža pri príležitosti výstavy mladého československého umenia. Samostatne vystavoval v Novom meste nad Váhom (1934), Bratislave (1940, 1943 s Pribišom, 1948, 1949, 1959, 1963, 1964), Prahe (1946). Výstavy súborného diela mal v Bratislave (1983, Slovenská národná galéria), Prahe (1983, Národní galerie) a Banskej Bystrici (1984, Oblastná galéria).

Literatúra: Kára, Ľ.: Peter Matejka. Bratislava 1963; Bachratý, B.: Peter Matejka. Bratislava 1978); Bartošová-Pinterová, Z.: Peter Matejka - súborné dielo. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1983; Abelovský, J., Bajcurová, K.: Výtvarná moderna Slovenska. Bratislava 1997.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.