127. jarná aukcia výtvarných diel

15. Marec 2016, 18:00

Image

Aukcie | 127. jarná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 30 000,- Katastrofa. 1937 - 42. Olej na plátne. 75 x 94 cm. (119. večerná aukcia , 11.11.2014)
€ 22 000,- Ležiaci akt.. Okolo 1960. Olej na plátne. 88 x 120 cm. (112. jesenná aukcia výtvarných diel, 24.09.2013)
€ 14 800,- Pri studni. Okolo 1950. Olej na plátne. 65 x 80 cm. (102. jarná aukcia výtvarných diel , 13.03.2012)
€ 13 900,- Ležiaci akt. Okolo 1950-55. Olej na plátne. 95 x 132 cm. (102. jarná aukcia výtvarných diel, 13.03.2012)
€ 9 227,91,- Ležiaci akt. 1955. Olej na plátne. 72 x 97 cm. (12. jesenná aukcia, 15. 12. 1998)

Biografia: Narodil sa 28. 3. 1909 v Senici-Sotinej, zomrel 4. 2. 1968 v Bratislave. Od 1926 študoval na súkromnej škole G. Mallého v Bratislave. 1930-31 na Umeleckopriemyselnej škole (prof. Hofbauer), 1931-37 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Obrovský, Nowak). 1938-39 učiteľ na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, 1939-41 vyučoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave, 1942 zbavený miesta docenta a vylúčený zo Spolku slovenských výtvarných umelcov pre nonkonformné politické a názory. Na SVŠT opätovne vyučoval v období 1945-47. 1948-49 pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. 1933 premiérovo vystavoval na výstave Spolku slovenských umelcov v Nitre. Samostatne debutoval výstavou v pražskej sieni Elánu 1937. V tom istom roku žil krátko v Šuranoch, po maďarskej vojenskej okupácii južných častí Slovenska sa odsťahoval do Bratislavy. Od 1938 člen pražskej Umeleckej besedy. V rokoch vojny vedúca osobnosť bratislavskej avantgardy (spolupráca pri vydávaní nadrealistických zborníkov). Po 1945 spoluzakladateľ Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, predseda prípravného výboru Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (1948 jej prvý rektor, 1949-68 vedúci odboru figurálneho maliarstva). Samostatne vystavoval v Prahe (1937), Bratislave (1938, 1941 s J. Kostkom, 1944, 1946, 1956, 1965, 1966 - Kresby, Slovenská národná galéria), Budapešti (1960), Prahe (1968), Senici (1969, 1978, 1985-1986, Záhorská galéria). Súborné výstavy mal v Bratislave (1970, 1989, Slovenská národná galéria).

Literatúra: Güntherová-Mayerová, A.: Mudroch. Kolorista slovenskej moderny. Bratislava 1944; Volavka, V.: Ján Mudroch. Výber z diela. Bratislava 1958; Peterajová, Ľ.: Ján Mudroch. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1970; Kostrová, Z.: Ján Mudroch. Bratislava 1974; Orišková, M.: Národný umelec Ján Mudroch. Súborné dielo. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria Bratislava 1989; Abelovský, J., Bajcurová, K.: Výtvarná moderna Slovenska. Bratislava 1997.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.