127. jarná aukcia výtvarných diel

15. Marec 2016, 18:00

Image

Aukcie | 127. jarná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL KORNELA SPÁNYIKA DOSIAHNUTÉ NA AUKCIÁCH SOGY:
€ 1 991,64,- Žena s hrabľami. Nedat. Olej na plátne. 130 x 93 cm. (25. jarná aukcia, 20. 3.2001)
€ 1 161,79,- Jesenná krajina s bocianmi. Okolo 1880. Olej na plátne. 50 x 60 cm. (77. zimná aukcia, 27. 11. 2007)

NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL KORNELA SPÁNYIKA DOSIAHNUTÉ NA SVETOVÝCH AUKCIÁCH:
€ 68 000,- Krásky. 1897. Olej na plátne. 200 x 121 cm. Viedeň 2009
€ 29 777,- Medové týždne. 1911. Olej na plátne. 94 x 115,6 cm. New York 2004
€ 16 512,- Kráska v klobúku. 1897. Olej na plátne. 110 x 74 cm. Budapešť 2013
€ 7 267,- Dáma s kyticou. 1894. Olej na plátne. 125 x 80,5 cm. Londýn 2002
€ 6 480,- Ženský akt. 1889. Olej na plátne. 74 x 154 cm. Budapešť 2009

Biografia: Kornel Spányik sa narodil 29. 10. 1858 v Bratislave, zomrel 22. 2. 1943 v Budapešti. Študoval v Budapešti, na výtvarnej akadémii vo Viedni, v Stuttgarte, u A. Liezenmayera a v Mníchove v majstrovskej škole J. Benczúra. Od 1884 člen, neskôr riaditeľ Bratislavského umeleckého spolku, s ktorým aj vystavoval. Tento spolok predstavoval až do prevratu jediné fungujúce výtvarné združenie na Slovensku. Jeho situácia však napriek tomu nebola jednoduchá. Príslušné miesta v Budapešti dbali prísne na to, aby činnosť spolku neprekročila regionálny dosah a aby sa tak v žiadnom prípade nemohla vytvoriť kultúrna protiváha Budapešti. Dokonca jeho zakladatelia boli pri schvaľovaní stanov obvinení Budapešťou celkom nezmyselne z panslavizmu, čo oddialilo skutočný začiatok jeho činnosti až do roku 1885. Na spolkových výstavách od začiatku storočia spravidla figurovali i výtvarníci, významom presahujúci kultúrne ambície regiónu, ako boli Benczúr, Mednyánszky, Murmann, Kühmayer, Neogrády, či Zemplényi. Tým sa však -- najmä ak vystavovali v prevažujúcom susedstve poloprofesionálnych, nedeľných výtvarníkov -- nijako nedarilo prekonať provinčnosť spoločenského vyznenia činnosti spolku: ".... Budapešti nebola organizačná iniciatíva bratislavských umelcov vítaná a ich podujatia nikdy nezískali pečať celokrajinskej, celoštátnej oficiality alebo čo len polooficiality. Všetkých vnímali a prijímali len ako umelcov úzko lokálneho alebo regiónového významu." (L. Saučin). Napriek tomu úsilia viacerých osobností tohto bratislavského združenia potvrdzovali všeobecný vývinový zlom od secesného, dekoratívneho maliarstva svetla k literárne podmienenému symbolizmu. 1884 – 85 participoval na maliarskej výzdobe SND v Bratislave.

Literatúra: Slovenský biografický slovník, 5. zväzok, R – Š, Martin, 1992, str. 492.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.