128. večerná aukcia

26. Apríl 2016, 19:00

Image

Aukcie | 128. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 4 979,09,- Portrét muža. 1844. Olej na plátne. 70 x 54 cm. (53. zimná aukcia, 30. 11. 2004)
€ 2 821,48,- Krajina so skupinou listnatých stromov. Okolo 1870. Olej na kartóne. 24 x 29,5 cm. (20. letná aukcia, 21. 6. 2000)
€ 2 124,41,- Horská krajina s jedličkami v popredí. Okolo 1870. Olej na kartóne. 23,5 x 29 cm. (20. letná aukcia, 21. 6. 2000)

Biografia: Narodil sa 8. 3. 1817 v Liptovskom Mikuláši, zomrel 17. 1. 1883 vo Viedni. 1837 bol prijatý na skúšobné obdobie na AVU v Prahe, 1838 – 43 riadny študent (prof. F. X. Tkadlík, od 1840 Ch. Ruben), súčasne navštevoval aj prírodovedné a technické prednášky. Počas pražských štúdií ho K. S. Amerling uviedol do kruhu vedúcich osobností kultúrneho a politického života. Jeho výtvarnú orientáciu ovplyvnil riaditeľ akadémie F. X. Tkadlík. 1846 pokračoval v stredoškolských štúdiách, zložil učiteľské skúšky z prírodných vied, češtiny a nemčiny pre gymnáziá, 1855–56 vyššie reálky. 1838–43 popri štúdiu vyučoval na vzdelávacom ústave K. S. Amerlinga v Prahe, 1842 otvoril prvý dagerotypický ateliér v Československu, pre finančné problémy ho bol nútený čoskoro zavrieť. Pracoval v spolku „Tatrín“, tvorca portrétov slovenských dejateľov. Z existenčných dôvodov uvažoval o vysťahovaní do Ruska. 1853–55 realizoval objednávku na výmaľbu kostola vo Veľkom Bobrovci. Na pozvanie J. Šafárika krátko pôsobil ako učiteľ kreslenia na lýceu v Belehrade. Od 1856 učiteľ kreslenia na reálke v Žiline, od 1863 suplujúci a od 1873 riadny profesor prírodných vied a kreslenia na katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici. 1882 zo zdravotných príčin odišiel do Viedne, kde umrel po nevydarenej operácii.

Literatúra: Slovenský biografický slovník, III. zväzok, s. 97 – 98; Wagner, V.: Dejiny výtvarného umenia na Slovensku, Trnava, 1930; Petrová-Pleskotová, A.: Slovenské výtvarné umenie obdobia národného obrodenia, Bratislava, 1966.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť