129. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

14. Jún 2016, 18:00

Image

Aukcie | 129. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 1 850,- Sv. Alžbeta Uhorská (podľa Sándora Lienzen-Mayera).. Okolo 1900. Olej na plátne. 140 x 91 cm. (123. letná aukcia výtvarných diel a starožitností, 09.06.2015)
€ 1 200,- Srnka v lese. 1906. Uhol na papieri. 67 x 88 cm. (111. letná aukcia výtvarných diel a starožitností, 11.06.2013)
€ 900,- Krajina s rybníkom.. 1897. Olej na kartóne. 15 x 30 cm. (115. jarná aukcia výtvarných diel , 11.03.2014)
€ 800,- Chlapec. Okolo 1900. Olej na kartóne. 31 x 24 cm. (118. jesenná aukcia výtvarných diel , 23.09.2014)
€ 500,- Lesný potok. . 1910. Olej na dreve. 17 x 12,5 cm. (126. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností, 01.12.2015)

Biografia: Felicián Jozef Moczik (Mócik) sa narodil 9.9. 1861 v Banskej Štiavnici, zomrel 18.8. 1917 v Bratislave. Učil sa za stolára, potom študoval teológiu, do rehole františkánov vstúpil roku 1883. 1893 vysvätený za kňaza. Pôsobil ako kantor vo františkánskom kostole v Bratislave, Malackách, 1893-1900 v Budapešti, kde krátko navštevoval konzervatórium a výtvarnú akadémiu. Po sprísnení rehoľného poriadku z rehole vystúpil a pôsobil ako svetský kňaz. Vychovávateľ a učiteľ hudby a výtvarného umenia detí arcikniežaťa Fridricha v Bratislave, po ich maturite dvorný kaplán, slúžil v kostole uršulíniek. Je považovaný za relatívne okrajového predstaviteľa hornouhorského plenérizmu druhej polovice minulého storočia. Felicián Moczik bol predovšetkým krajinár, maľoval v „barbizonskom“ štýle Ladislava Mednyánszkeho. Spracovával i náboženské témy (Kristus, Madona). Jeho diela sú v majetku Mestského múzea v Bratislave a Slovenskej národnej galérie.

Literatúra: Saučin, L.: Slovenské maliarstvo, grafika a sochárstvo 1850-1900. Bratislava 1973, s.38.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.