131. večerná aukcia

22. November 2016, 19:00

Image

Aukcie | 131. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠIE KONEČNÉ CENY DIEL ANTONÍNA SLAVÍČKA DOSIAHNUTÉ NA SVETOVÝCH AUKCIÁCH:
€ 118 463,- Chalupa na Okoři. okolo1890. Tempera. 50 cm x 66 cm. Praha 2015
€ 112 971,- Z okolí oldřichovce. 1908. Olej na plátne, kartóne. 51 cm x 60 cm. Praha 2015
€ 103 480,- Na okořském potoce. 1908. Olej na plátne, kartóne. 64 cm x 78.5 cm.
Praha 2009
€ 92 472,- Praha z Letné. 1908. Olej na plátne. 51.7 cm x 62 cm. Praha 2011
€ 72 360,- Krajina u Oldřichovce. 1908. Olej na plátne, kartóne. 54 cm x 65 cm. Praha 2014

Biografia: Narodil sa 16. 5. 1870 v Prahe, zomrel 1. 2. 1910 tamže. Po kratšom pobyte na akadémii v Mníchove (1886) vstúpil roku 1887 na pražskej Akadémii výtvarných umení do školy Julia Mařáka. Štúdiá niekoľkokrát prerušil (1889, 1891), ale pokračoval v nich v rokoch 1894 – 99. Stal sa uznávaným vodcom generácie deväťdesiatych rokov (1899 – 1900 viedol po Mařákovi jeho školu) a osobitým predstaviteľom českého neoimpresionizmu. Na jar roku 1907 študijný pobyt v Norimberku, Štrasburgu, neskôr Paríži a Bretagni (Fécamp). Cez Brusel sa potom vrátil domov. Okrem tejto cesty a kratšieho pobytu v Dubrovníku (1909) maľoval iba v Čechách. Slavíček vyšiel z náladového luminizmu Mařákovej školy a podnetov diela A. Chitussiho. Od polovice 90. rokov stál už bezpečne v čele Mařákových žiakov. 1895 vznikajú prvé z jeho pražských motívov. Začína ho zaujímať chvejivá hra slnečných lúčov i jesenné nálady, v ktorých podmanivo vyjadril, iba maliarskymi prostriedkami, neurčitú nostalgiu konca storočia. 1898 dospel k novému vývinovému stupňu: k maľbe farebnou škvrnou, ktorá vyvoláva dojem pohybu a vírenia – právom sa v súvislosti s týmito Slavíčkovými obrazmi hovorilo o zrode českého impresionizmu. 1902 – letný pobyt v Holišove, kde ho pozval J. Herben, prináša obrat: odklon od techniky, ktorú ovládal tak ľahko, že sa mu všetko stalo dostupným, k dôslednému oprosteniu obrazu i formy, k hľadaniu výraznejšieho typu krajiny. Motívy z Kameniček (1903 – 05) sa stali vyvrcholením tejto tendencie. Jadrom Slavíčkoveho diela však ostali pražské motívy. Veľké panorámy Prahy ostali pre svoju maliarsku silu bez obdoby nielen v českom maliarstve: majú jedinečné miesto i v rámcoch európskeho impresionizmu.

Literatúra: Nezval, V.: Antonín Slavíček. Praha 1952; Dopisy Antonína Slavíčka. Praha 1954; Kotalík, J.: Antonín Slavíček – soupis díla. Praha 1965; Tomeš, J.: Antonín Slavíček. Praha 1966.
Antonín Slavíček: 1870 – 1910. SNG. 1962; Brabcová-Orlíková J., Hlaváčková M. : Antonín Slavíček 1870 – 1910. 2004; Hovorková-Naumanová, M.: Antonín Slavíček 1870 – 1910. 1965; Karlíková, Ľ. : Antonín Slavíček: 1870-1910 ; Galerie umění v Karlových Varech 15.5. - 13.7.1980. Galerie výtvarného umění v Chebu červenec. 1980.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť