131. večerná aukcia

22. November 2016, 19:00

Image

Aukcie | 131. večerná aukcia

Biografia: Narodil sa 16. 6. 1937 v Bratislave, zomrel 27. 9. 1986 tamtiež. Študoval na SŠUP v Bratislave (1951 – 1955). Je zastúpený v zbierkach SNG, GMB Bratislava a Moravskej galérie v Brne. Bol kľúčovou osobnosťou československého výtvarného diania šesťdesiatych rokov. Vtedy sa Štěpán venoval práci s viacerými médiami: "... popri scénografii, úžitkovej grafike, kreslenom humore vytvára okolo roku 1965 reliéfne asambláže a objekty, ktoré sa hlásia k absurdite surreálnej symboliky. Neodadaistické využitie ready- made je často pretavené pop-artovou ikonografiou a kombináciou rozličných techník -- akulmulácia, fixácia krehkých a umelých fragmentov reálií... Štěpán zastupuje v druhej polovici 60. rokov na Slovensku ojedinelú prácu s typom objektu, kedy sú do nájdeného objektu ako v skrinke rozdelenej poličkami vložené v zmysle určitého asociačného reťazca iné nájdené objekty... " (Z. Rusinová). Ako jeden z prvých experimentoval v oblasti prepájania výtvarného umenia s ďalšími médiami a v objavovaní týchto nových teritórií sa svojím významom radí k Mlynárčikovi, Kollerovi, Bartošovi či Filkovi. V jeho rozmanitej tvorbe, zahŕňajúcej úžitkovú grafiku, divadelnú scénografiu, kreslený humor, fotografický koncept, reliéfy, asambláže či umenie akcie predstavuje významné miesto ojedinelá práca s objektom, kde v asociačnom reťazci využíva iné, menšie nájdené objekty. Popri Husľovom puzdre, Menu či Objektívnej príčine patrí medzi najznámejšie cyklus Sprofanované torzá.

Literatúra: 20 storočie. SNG Bratislava 2000; Matuštík, R.: ... Predtým. 1964–1971. Prekročenie hraníc. Považská galéria umenia. Žilina 1994; Gregor, R.: Poznámka o význame hmatu v tvorbe Ivana Štěpána do roku 1970. In: IV. Nový zlínsky salon 2005. Kat. KGU Zlín 2005.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť