131. večerná aukcia

22. November 2016, 19:00

Image

Aukcie | 131. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠIE KONEČNÉ CENY DIEL HUGA ULLIKA DOSIAHNUTÉ NA SVETOVÝCH AUKCIÁCH:
€ 26 331,- Na jezere - u napajedla. Olej na dreve. 15 cm x 24.5 cm. Praha 2010
€ 17 767,- Horská krajina s vodnou plochou. 1880. Olej na plátne. 63 cm x 102 cm. Praha 2001
€ 15 764,- Krajina s hradom Křivokláť. 1876. Olej na plátne. 55 cm x 75 cm. Praha 2012
€ 15 760,- Pod horami, Za městem. Olej na paneli. 16.5 cm x 24.5 cm. Praha 2011
€ 15 376,- Jezero Ammersee, Večer na řece. Olej na kartóne. 10 cm x 25 cm. Praha 2011

Biografia: Narodil sa 14.5.1838, Praha, zomrel 9. 1. 1881, tamtiež. Od roku 1854 študent Akadémie v Prahe u Maxa Haushofera a ako jeho obľúbený žiak vystavoval svoju prvú krajinomaľbu Doubí, už v roku 1860 v Krasoumné jednotě. Vo svojej tvorbe sa autor venoval najmä maľbe českých hradov. Medzi najznámejšie patria pohľady na hrad Karlštejn, na hrad Orlík, Křivokláť a Střekov, či Bezděz, ku ktorému sa vrátil aj v nástennej maľbe na vlakovej stanici v českom meste Doksy, v roku 1857. Ako ilustrátor prispieval svojimi kresbami hradov do časopisov  Květy a Světozor. Ullik svojimi topografickými pohľadmi na české a moravské hrady a zámky a na siluety miest nadviazal na tvorbu Antonína Mánesa. V 60. rokoch 19.storočia Ullik maľoval v okolí Salzburgu a dostal sa do zlej finančnej situácie. V rokoch 1871 až 1874 pôsobil v Mníchove v krajinárskej škole E.Schleicha  a do roku 1877 žil v Mníchove a podnikal cesty do Bavorských Alp, kde vznikali diela ako V Ramsau, Ruhpolding, či Večer na jezeře. Po návrate do Čiech ho jeho technická zručnosť priviedla k divadelnej maľbe. Ako maliar divadelných dekorácií pôsobil v Prahe, Plzni,  Mladej Boleslavi, Lounoch  a v Bratislave. Už roku 1865 namaľoval oponu divadla v Berouně s námetom pohľadu na mesto. Autor bol členom Spolku sv. Lukáša (50. roky), Krasoumné jednoty (1875–79) a Umeleckej besedy (1863–1881). Roku 1891 bol zastúpený na Jubilejnej výstave v Prahe dielami ako Staroměstské náměstí v Praze, Křivoklát a Střekov. Tvorba Huga Ullika sa vyznačuje konzervatívnym dobovo oneskoreným prejavom romantizmu. Vo svojom umeleckom prejave zostáva verný nemeckej krajinárskej škole. Ullik nezdieľal dobový záujem o realizmus a svoje diela štylizoval do malebných krajinných výsekov a celkov a vyhľadával idylické scenérie. V jeho tvorbe je zreteľný zmysel pre realistické podanie detailov, ktoré vyplývalo z maľby v prírode.

Literatúra: Koníček F., Prahl R., Zachař M.: Klasikové 19. století, Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s., Spolek výtvarných umělců Mánes. Praha 2012; Blažíčková-Horová, N.:19th-Century Art in Bohemia (1790–1910), Painting, Sculpture, decorative arts, National gallery in Prague. Praha 2009; Prokop, H. T.: Nový slovník československých výtvarných umělců, nakl. Ivo Železný, 2000; Květ, J.: Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. Praha 1959; Květ, J.: K výstavě obrazů a kreseb Huga Ullika / Zu der Ausstellung von Bildern und Zeichnungen des Hugo Ullik, aut. kat., Galerie Jos. R. Vilímek. Praha 1943.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť