133. jarná aukcia výtvarných diel

07. Marec 2017, 18:00

Image

Aukcie | 133. jarná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 1 427,34,- Podvečer na mori. Okolo 1940. Olej na plátne. 49 x 37 cm. (61. zimná aukcia, 29. 11. 2005)
€ 1 350,- Tatry. Okolo 1930. Olej na plátne. 72 x 100 cm. (102. jarná aukcia výtvarných diel , 13.03.2012)
€ 1 300,- Tetrov. Okolo 1940. Olej na sololite. 85 x 57 cm. (84. jarná aukcia,10. 3. 2009)
€ 1 161,79,- Tatranská krajina. Okolo 1945. Olej na plátne. 80 x 100 cm. (1. jarná aukcia, 13. 3. 1997)
€ 1 128,59,- Zima v Tatrách. Okolo 1940. Olej na plátne. 70 x 99 cm. (26. letná aukcia, 5. 6. 2001)
€ 1 095,40,- Zimné Tatry. Okolo 1930. Olej na plátne. 60 x 80 cm. (29. zimná aukcia, 5. 12. 2001)
€ 1 062,21,- Odmäk v Tatrách. Okolo 1935. Olej na plátne. 70 x 100 cm. (26. letná aukcia, 5. 6. 2001)

Biografia: Ján Grotkovský sa narodil 24. 1. 1902 v Ruskom Kazimíre, zomrel 3. 6. 1961 v Košiciach. Základy výtvarného vzdelania získal 1926-27 u Dezidera Orosza. V rokoch 1934-38 študoval súkromne u E. Halásza-Hradila. Pracoval ako obchodný pomocník, od 1950 slobodný výtvarník. Samostatne vystavoval v Žiline (1938), Prešove (1960). Venoval sa najmä krajinárstvu, príležitostne aj figurálnym námetom a zátišiam. Jeho obrazy charakterizuje decentný prednes, lyricky až melancholicky lomená striebristá farebnosť a úsilie o verný prepis tvarov. Námetovo sa zameral najmä na východné Slovensko od Vysokých Tatier po východoslovenskú nížinu.

Literatúra: Váross, M.: Slovenské výtvarné umenie 1918-1945. Bratislava 1960, s. 164; Groško, I.: Maliarstvo 19. a 20. storočia na východnom Slovensku. Košice 1973, s. 58. Vízdalová-Haščáková, G.: Profily. Košice 1972, nestr.