133. jarná aukcia výtvarných diel

07. Marec 2017, 18:00

Image

Aukcie | 133. jarná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 40 000,- Kytica poľných kvetov. Okolo 1950-55. Olej na kartóne. 72 x 51 cm. (100. jubilejná večerná aukcia, 15.11.2011)
€ 23 000,- Kytica (In memoriam dr. Vladimír Clementis). 1965. Olej na plátne. 73 x 54 cm. (116. večerná aukcia, 08.04.2014)
€ 21 000,- Kytica v modranskej váze. Okolo 1950-55. Olej na kartóne. 52 x 36 cm. (101. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností, 06.12.2011)
€ 17 600,- Zátišie s jablkami. 1961. Olej na plátne. 45 x 53 cm. (123. letná aukcia výtvarných diel a starožitností, 09.06.2015)
€ 16 596,96,- Kytica. 1940-43. Olej na kartóne. 72 x 43 cm. (74. jesenná aukcia, 2. 10. 2007)

Biografia: Narodil sa 28. 3. 1909 v Senici-Sotinej, zomrel 4. 2. 1968 v Bratislave. Od 1926 študoval na súkromnej škole G. Mallého v Bratislave. 1930-31 na Umeleckopriemyselnej škole (prof. Hofbauer), 1931-37 na Akadémii výtvarných umení v Prahe (prof. Obrovský, Nowak). 1938-39 učiteľ na Škole umeleckých remesiel v Bratislave, 1939-41 vyučoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave, 1942 zbavený miesta docenta a vylúčený zo Spolku slovenských výtvarných umelcov pre nonkonformné politické a názory. Na SVŠT opätovne vyučoval v období 1945-47. 1948-49 pôsobil na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. 1933 premiérovo vystavoval na výstave Spolku slovenských umelcov v Nitre. Samostatne debutoval výstavou v pražskej sieni Elánu 1937. V tom istom roku žil krátko v Šuranoch, po maďarskej vojenskej okupácii južných častí Slovenska sa odsťahoval do Bratislavy. Od 1938 člen pražskej Umeleckej besedy. V rokoch vojny vedúca osobnosť bratislavskej avantgardy (spolupráca pri vydávaní nadrealistických zborníkov). Po 1945 spoluzakladateľ Skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, predseda prípravného výboru Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (1948 jej prvý rektor, 1949-68 vedúci odboru figurálneho maliarstva). Samostatne vystavoval v Prahe (1937), Bratislave (1938, 1941 s J. Kostkom, 1944, 1946, 1956, 1965, 1966 - Kresby, Slovenská národná galéria), Budapešti (1960), Prahe (1968), Senici (1969, 1978, 1985-1986, Záhorská galéria). Súborné výstavy mal v Bratislave (1970, 1989, Slovenská národná galéria).

Literatúra: Güntherová-Mayerová, A.: Mudroch. Kolorista slovenskej moderny. Bratislava 1944; Volavka, V.: Ján Mudroch. Výber z diela. Bratislava 1958; Peterajová, Ľ.: Ján Mudroch. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria 1970; Kostrová, Z.: Ján Mudroch. Bratislava 1974; Orišková, M.: Národný umelec Ján Mudroch. Súborné dielo. Kat. výst. Bratislava, Slovenská národná galéria Bratislava 1989; Abelovský, J., Bajcurová, K.: Výtvarná moderna Slovenska. Bratislava 1997.