136. jesenná aukcia výtvarných diel

26. September 2017, 18:00

Image

Aukcie | 136. jesenná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 497,91,- Zátišie s drapériou. Okolo 1980. Olej na lepenke. 36 x 39 cm. (4. zimná aukcia, 16. 12. 1997)
€ 350,- Nádoby 31. 1974. Olej na kartóne. 49 x 68 cm. (98. letná aukcia výtvarných diel a starožitností, 07.06.2011)
€ 350,- Nádoby 6. 1974. Olej na sololite. 54 x 54 cm. (98. letná aukcia výtvarných diel a starožitností, 07.06.2011)
€ 250,- Jeseň. 1975. Olej na sololite. 62 x 75 cm. (118. jesenná aukcia výtvarných diel, 23.09.2014)
€ 180,- Rodina komediantov. 1960. Olej na kartóne. 29 x 24 cm. (101. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností, 06.12.2011)

Biografia: Ladislav Gandl sa narodil 8. 12. 1919 v Kalinove pri Lučenci. 1950 absolvoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe (oddelenie prof. V. Sychru). Od začiatku 50. rokov pôsobil v Bratislave, spočiatku ako pedagóg na Vysokej škole výtvarnej v Bratislave. Súčasné obchodné renomé Ladislava Gandla vychádza zo skutočnosti, že do dejín nášho povojnového výtvarného umenia vstúpil predovšetkým ako významný tvorca monumentálych diel pre architektúru a verejný priesto Jeho realizácie zo 60. a zač. 70. rokov tvoria základ novodobej podoby tejto výtvarnej disciplíny u nás. Komorné maliarstvo stálo pori týchto aktivitách v úzadí. Až od polovice 70. rokov začalo byť v širšom merítku spoločensky a obchodne zhodnocované a do istej miery i nadceňované (L. Gandl patril k politicky preferovanýmn výtvarným umelcom 70. a 80. rokov).

Literatúra: Podušel, Ľ. : Ladislav Gandl. Katalóg výstavy SNG. Bratislava 1986.

Aukcie

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.