136. jesenná aukcia výtvarných diel

26. September 2017, 18:00

Image

Aukcie | 136. jesenná aukcia výtvarných diel

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: € 1 394,14,- Pri harmonikárovi. 1962-63. Pastel na papieri. 160 x 200 cm. (67. jesenná aukcia, 3. 10. 2006)
€ 929,43,- Pri žatve. Okolo 1965. Olej na plátne. 95 x 126. (72. letná aukcia, 12. 6. 2007)
€ 663,88,- Dve hlavy. 1963. Olejová tempera na kartóne. 65 x 49 cm. (70. jarná aukcia, 20. 3. 2007)
€ 663,88,- Hlava ženy v šatke. 1968. Olej na sololite. 84 x 59 cm. (74. jesenná aukcia, 2. 10. 2007)
€ 320,- Akt. Okolo 1970. Olej na plátne. 75 x 64 cm. (98. letná aukcia výtvarných diel a starožitností, 07.06.2011)

Biografia: Milan Mravec sa narodil 6. 1.1938 v Rakovej. Zomrel 6. 1. 2004 v Bratislave. Po ukončení základnej školy študoval od roku 1953 na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, konkrétne na oddeleniach rezbárstva a grafiky, kde si osvojil znalosť materiálu a získal potrebnú remeselnú zručnosť. V rokoch 1958 – 1964 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení monumentálneho maliarstva u prof. Petra Matejku. Bol bytostným figuralistom a v pozitívnom zmysle slova angažovaným umelcom, s neutíchajúcou vnútornou potrebou vyjadriť svoj názor k aktuálnej spoločenskej situácii, ktorému nebol ľahostajný údel človeka. V centre jeho výtvarného záujmu vždy stál človek vo všetkých jeho zložitých životných situáciách, zápasoch, konfliktoch a drámach. K nosným témam jeho obrazov patrili zobrazenia neslobody, vojny, útlaku, nespravodlivosti a osamelosti.