136. jesenná aukcia výtvarných diel

26. September 2017, 18:00

Image

Aukcie | 136. jesenná aukcia výtvarných diel

Biografia: Ján Raška sa narodil 20. 8.1962 v Martine. Študoval na SŠUP v Kremnici a 1982-1988 reštaurovanie maľby na VŠVU ( doc. I. Meszárošová) Venuje sa reštaurovaniu, grafike a maľbe. V rokoch 1989 – 1992 členom skupiny INAK. Ilustroval napr. knihu E.Lispuchovej Ešte (Aspekt, Bratislava 2000). Od roku 1988 sa zúčastňuje kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Ján Raška vo svojej tvorbe zachytáva svoje momentálne vízie a pocity, aktuálne stavy duše a rozpráva tajuplné príbehy. Podľa maliara: „.... nevysvetliteľné veci nás ženú dopredu..... “ Raškove obrazy sú plné mystiky a fantastických záhad, ktoré autor čiastočne vo svojej tvorbe odhaľuje, no rád ponecháva divákov v napätí a tajomstvá nezvykne prezrádzať: „... umenie vnímam ako jedno veľké tajomstvo, podobne ako život vôbec....“

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.