137. večerná aukcia

14. November 2017, 19:00

Image

Aukcie | 137. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY KRESBOVÝCH DIEL MILANA LALUHU DOSIAHNUTÉ NA AUKCIÁCH SOGY:
€ 15 100,- € Sediaci akt. Okolo 1965. Pastel na kartóne. 68 x 47 cm. (131. večerná aukcia, 22.11.2016)
€ 4 400,- Sediaci akt. 1960. Ceruza, uhoľ na papieri. 61 x 43 cm. (92. letná aukcia, 8. 6. 2010)
€ 2 250,- Spiaca (Akt). 1966. Kresba mäkkou ceruzou na papieri. 50 x 71 cm. (121. jarná aukcia výtvarných diel, 17.03.2015)
€ 2 157,60,- Žena z Mičinej. Okolo 1965. Pastel na papieri. 40 x 30 cm. (81. jesenná aukcia, 7.10. 2008)
€ 2 058,02,- Ležiaci akt. 1964. Kresba mäkkou ceruzou, uhľom na papieri. 71 x 53 cm. (51. jesenná aukcia, 12. 10. 2004)
€ 1 858,86,- Veľký akt. 1963. Kresba uhľom, ceruzou na zažltnutom papieri. 60 x 44 cm. (28. jesenná aukcia, 2. 10. 2001)
€ 1 850,- Autoportrét. 1963. Kresba ceruzou na papieri. 43 x 29 cm. (120. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností, 02.12.2014)

Biografia: Narodil sa 11. novembra 1930 v Tekovských Lužanoch. Študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1950 – 1955, doc. Ľudovít Fulla, Ernest Zmeták, Bedrich Hoffstädter, Dezider Milly), po skončení štúdia žil v Dolnej Mičinej a v Martine, roku 1958 sa presťahoval do Bratislavy, kde žije a tvorí. Patril k mladým umelcom, ktorí proti dogmatickému uplatňovaniu socialistického realizmu razantne postavili úprimnosť a vnútornú autenticitu výpovede, umenie „pevných a prostých tvarov“. Bol zakladajúcim členom Skupiny Mikuláša Galandu (1957), na XXIII. Bienále v Benátkach (1966) získal Cenu Osvalda Liciniho.

Literatúra: Čepan, Oskár: Na hraniciach reality a mýtu (Laluhov maliarsky vzorec). In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 6, s. 102-111; Kubíková, Klára: Milan Laluha. Kresby a maľby 1955 – 1997. Kat. výst. SNG. Bratislava 1997; Kolektív: Laluha. Bratislava 1997; Mojžiš, Juraj: Galandovci 1. Trenčín 2003; Mojžiš, Juraj: Galandovci 2. Trenčín 2004.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.