137. večerná aukcia

14. November 2017, 19:00

Image

Aukcie | 137. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL JÁNA ZORIČÁKA DOSIAHNUTÉ NA SVETOVÝCH AUKCIÁCH:
€ 18 300,- Nebeský kvet. 1991. Sochársky objekt, sklo.  91 cm x 78.5 cm x 31.8 cm. Paríž 2003
€ 16 000,- Nebeský kvet. 1991. Sochársky objekt, sklo.  73 cm x 32 cm. Paríž 2006
€ 15 245,- Nebeský kvet G 114. 1991. Socha.  60 cm x 31.5 cm x 9.5 cm. Paríž 1992
€ 14 000,- Nebeský kvet. Sochársky objekt, sklo.  79 cm. Paríž 2010
€ 13 500,- Nebeský kvet. 1991. Sochársky objekt, sklo. 81 cm x 30.8 cm. Paríž 2007
€ 12 000,- Nebeský kvet. Sochársky objekt, sklo.  94 cm x 30 cm. Paríž 2006

NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL JÁNA (YANA) ZORIČÁKA (ZORITCHAKA) DOSIAHNUTÉ NA AUKCIÁCH SOGY:
€ 10 600 Vesmírny posol. 2013. Optické brúsené sklo. Výška 57 cm. (134. večerná aukcia, 25.04.2017)
€ 5 700 Energia (menší). 2015. Optické brúsené sklo. (136. jesenná aukcia výtvarných diel, 26.09.2017)
€ 8 000 Zo série Nebeský kvet. Okolo 1990. Optické brúsené sklo, kombinácia techník. Výška 58 cm. (131. večerná aukcia, 22.11.2016

Biografia: Narodil sa 1944 v Ždiari. Študoval na Sklárskej umeleckopriemyselnej škole v Železnom Brode (1959-1963) a na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe (1963-1969). Už ako študent  so svojím návrhom sklenenej kolekcie (vázy) zvíťazil ma svetovej výstave EXPO´67 v Montreale roku 1967. Od roku 1970 vo Francúzsku, kde sa po skončení štúdia v Prahe  presťahoval spolu s jeho francúzskou manželkou Catherine do jej rodnej zeme, kde v prostredí Savojských Álp v dedine Talloires, ktorá mu pripomínala rodný Ždiar tvoril. Patrí k priekopníkom sklárskej tvorby vo Francúzsku a podieľal sa na založení medzinárodného sklárskeho strediska v Aix-en-Provence. Zoričákov mimoriadny prínos pre oblasť umenia ocenila francúzska vláda v roku 1987 titulom Rytier rádu umenia a literatúry a je tiež nositeľom mnohých ďalších prestížnych ocenení, ako napr. v roku 2014 mu bola udelená cena Imra Weinera-Kráľa, za rozvoj francúzsko-slovenskej kultúrnej spolupráce a rok pred tým mu udelil prezident SR vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy. Sklárskou tvorbou je zastúpený v umeleckých zbierkach v Nemecku, Belgicku, Dánsku, Španielsku, Fínsku, Austrálii, Japonsku, Čile, Kanade, USA, Švajčiarsku, ČR a SR, ale najviac v takmer dvadsiatich prestížnych múzeách, galériách a umeleckých fondoch Francúzska.

Literatúra: Bell, R.: International directions in glass art. Australian Consolidated Industries Ltd., in conjunction with The Art Gallery of Western Australia, 1982; Drexler L. M., Shifman B.: Masters of contemporary glass: selections from the Glick collection. Indianapolis Museum of Art, 1997; DiFolco, M.: Yan Zoritchak ; Coll. dirigeé Michéle Di Folco, Yves Di Folco ; Phot. Michel Wirth; Conception maquette et visuels Pierre Rebichon ; Pref. Annie Ducreux, Helmut Ricke Collection dirigée par Michèle et Yves Di Folco. Editions Vers les arts. 1992; Miller, J.: Decorative Arts. 2006; Sahl-Madsen, Ch.: Yan Zoritchak. Glasmuseum 1995.

Aukcie

157. LETNÁ AUKCIANa aukcii bolo vydražených 67 diel (56%) v celkovej hodnote 736 450 €. Nevydražené diela je možné zakúpiť v našich výstavných priestoroch.

Newsletter

Ak chcete byť pravidelne informovaný, a dostávať aktuálne informácie o činnosti spoločnosti SOGA, prihláste sa do nášho mailing listu.