138. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

05. December 2017, 18:00

Image

Aukcie | 138. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: NAJVYŠŠIE KONEČNÉ CENY DIEL THOMASA ENDERA DOSIAHNUTÉ NA SVETOVÝCH AUKCIÁCH:
€ 213,000, - Krajina v Bulharsku. Akvarel na papieri. 30,6 x 46 cm. Viedeň 2009
€ 184,068, - Horská dedina v Tirolsku. Olej na plátne. 89 x 79 cm. Viedeň 1999
€ 73,160, - Pohľad na ľadovec Kaprun.1830. Akvarel na papieri. 23,5 x 37 cm. Viedeň 1996
€ 72,718, - Sorrento. Olej na plátne. 75 x 106 cm. Viedeň 1996
€ 70,000, - Jaskyňa Sorrento a Capcha Mahea. Olej na doske.  50 x 60 cm. Viedeň 2002

Biografia: Johan Thomas Ender bol rakúsky maliar a profesor krajinomaľby na viedenskej Akadémii výtvarných umení.1810 prestúpil do krajinárskej triedy viedenskej akadémie, ktorú viedol známy akvarelista Laurenz Janscha. Od tejto doby začal svoje obrazy o krajinách mal'ovať podl'a prírody, čo mu umožnili početné výlety a študijné cesty tak doma ako v zahraničí. 1817 vyhral cenu akadémie, čím si získal podporu kniežaťa Metternicha. 1824 sa stal členom Akadémie umení. V období rokov 1829-1853 bol dvorným maliarom arcikniežaťa Jána. Jeho úlohou počas spoločných ciest a výletov bolo zvečnenie zvláštnych výtvorov prírody ako aj rôznych vrcholov, či už prostredníctvom kresieb alebo akvarelov.. Na zoznámenie sa s Uhorskom mal Thomas Ender možnosť počas tej cesty po Dunaji, ktorú absolvoval v roku 1837 člen sprievodu arcikniežaťa Jána; najprv išli z Viedne do Galacu (Galaţi) potom loďou do Odesy, lebo ciel'om arcikniežaťa bol Krym. V priebehu cesty sa mohol zoznámiť s maďarskými členmi sprievodu, ku ktorým patrili traja grófi: Festetics, Pongrácz a Draskovich Táto okolnosť akiste ul'ahčila realizáciu jeho ciest do Uhorska na začiatku šesťdesiatych rokov. Vysloveným ciel'om tejto plavby bolo vyhotovenie obrazov pre vydavatel'stvo Hartleben o známych a znamenitých miestach na brehu Dunaja. Obrazy podunajských krajín zrodené v umeleckej dielni Thomasa Endera o rok neskôr vydal Conrad Adolf Hartleben v samostatnom zväzku na ocel'orytinách s názvom "Die Wundermappe der Donau oder das Schönste und Merkwürdigste an der Ufern dieses Stromes von Ursprung bis zur Mündung". Kniha v roku 1841 opätovne vyšla. Kvôli reorganizácii výuky sa v roku 1850 musel rozlúčiť s miestom profesora. Ďalej cestoval po Slovensku Konkrétne roku 1863 bol hosťom baróna Edwarda Mednyánszkého na zámku v Strážkach pri Spišskej Belej Odtiaľ odchádzal na svoje výlety do Vysokých Tatier, kde namaľoval desiatky nádherných akvarelov a zároveň bol prvým učiteľom mladého Ladislava Mednyánszkeho.

Pre poskytovanie lepších služieb stránka využíva cookies. Používaním stránky súhlasíte s ich využívaním. Viac o cookies

Zatvoriť