141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

19. Jún 2018, 18:00

Image

Aukcie | 141. letná aukcia výtvarných diel a starožitností

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: Najvyššie konečné ceny diel Andreja Barčíka dosiahnuté na aukciách SOGY:
€ 55 000 Morena II.. 1969-89. Olej, koláž na sololite. 146,5 x 124 cm. (131. večerná aukcia, 22.11.2016)
€ 50 000 Veľká sediaca postava. 1982. Kombinácia techník, asambláž na sololite. 131,5 x 117,5cm. (128. večerná aukcia, 26.04.2016)
€ 23 000 Tri fľaše. 1978. Olej na kartóne, koláž. 105 x 75 cm. (140. večerná aukcia, 22.05.2018)
€ 8 298 Zátišie s čajníkom, šálkou a fľašou. 1958. Olej na plátne, kašírované na kartóne. 29,5 x 38 cm. (47. jarná aukcia, 9. 3. 2004)
€ 8 200 Morena s ovečkou. 1971. Kombinovaná technika na kartóne. 62 x 81 cm. (84. jarná aukcia, 10. 3. 2009)
€ 8 000 Zátišie. 1971. Kombinácia techník na sololite. 37 x 42 cm. (118. jesenná aukcia výtvarných diel, 23.09.2014)

Biografia: Narodil sa 20. 11. 1928 v Závodí, zomrel 6. 6. 2004 v Žiline. 1946 začal študovať na Umeleckopriemyslovej škole v Prahe. V roku 1948 sa zapísal na oddelenie kreslenia a maľovania Vysokej školy technickej v Bratislave (prof. Mudroch) a v roku 1949 prestúpil na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave (prof. Fulla a prof. Zmeták). V roku 1950 bol zo školy vylúčený. V rokoch 1951 – 1952 spolupracoval s E. Zmetákom pri vykladaní mozaiky kostola v Rabči, v rokoch 1952 – 1954 pracoval v Zázrivej (spolu s E. Zmetákom a M. A. Bazovským). Na prelome rokov 1954 - 1955 si v Žiline zriadil svoj prvý ateliér. 1957 bol hlavným iniciátorom a organizátorom utvorenia Skupiny Mikuláša Galandu, zúčastnil sa na všetkých kolektívnych výstavách Skupiny až do ukončenia jej činnosti v roku 1968.

Literatúra: Slovník súčasného slovenského umenia, SFVU 1967; Malý slovník slovenských výtvarných umelcov, SFVU 1981; Matuštík, R.: Slovenské moderné maliarstvo 1945-1963. Bratislava 1965; Matuštík, R.: Andrej Barčík - Akty. Trenčín 2002.