143. večerná aukcia

13. November 2018, 19:00

Image

Aukcie | 143. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: Najvyššie konečné ceny porovnateľných diel Martina Benku dosiahnuté na aukciách SOGY:
€ 22 000 Za humnami-Kostice-Morava. 1923. Olej na plátne, kašírované na kartóne. 25, 3 x 33, 5 cm. (107. večerná aukcia, 13.11.2012)
€ 22 000 Žena s kvietkom.. Okolo 1942. Olej na plátne. 70 x 44 cm. (112. jesenná aukcia výtvarných diel, 24.09.2013)
€ 21 000 Malé Karpaty (Od Kuchyne). Okolo 1930-38. Olej na kartóne. 26 x 30 cm. (115. jarná aukcia výtvarných diel, 11.03.2014)
€ 21 000 Žena so Závadky. Okolo 1933. Olej na plátne. 64 x 40 cm. (126. zimná aukcia výtvarných diel a starožitností, 01.12.2015)
€ 20 746 Do hôr. Okolo 1937. Olej na plátne. 45 x 67 cm. (35. zimná aukcia, 3. 12. 2002)
€ 20 100 Zliechov. 1938. Olej na kartóne. 28 x 20 cm. (100. jubilejná večerná aukcia, 15.11.2011)
€ 20 000 Chalupa od Miľoňovíc. Okolo 1914-15. Olej na kartóne. 34 x 51 cm. (113. večerná aukcia, 12.11.2013)

Biografia: Narodil sa 21. 9. 1888 v Kostolišti, zomrel 28. 6. 1971 v Malackách. 1903-6 učeň maliarstva a natieračstva v Hodoníne, 1906-9 maliarsky tovariš vo Viedni, kde 1908-9 navštevoval súkromnú maliarsku školu E. Neumanna. 1909-13 študoval na súkromnej krajinárskej škole A. Kalvodu v Prahe. 1910 prvýkrát vystavoval spolu s Kalvodom a spolužiakom J. Štemberom v Novej Kdyni. 1913 účasť na výstave v pražskom Rudolfíne a na jubilejnej výstave Združenia výtvarných umelcov moravských. 1913 cesta do Veličnej na Orave. 1910-44 s Kalvodovou školou viacero maliarskych ciest do okolia Křivoklátu a na Moravské Slovácko. 1914 získava v Prahe svoj prvý ateliér - žije a pracuje tu až do 1939. 1915 prvá samostatná výstava v Rohatci. 1915-18 žil a pracoval v Miloňoviciach na Šumave. 1920 cesta na Oravu, Spiš a Liptov, prvýkrát vystavuje na Slovensku so Spolkom slovenských umelcov v Martine a Bratislave. 1922 študijná cesta do Talianska a Juhoslávie. 1923 opäť cesta do Talianska. 1926 ako prvý Slovák sa zúčastňuje Bienále v Benátkach. 1927 cesta do Paríža, 1930 do Nemecka, Holandska, Belgicka, Francúzska, Maroka. 1934 účasť na Bienále v Benátkach. 1936 cesta do Leningradu a Moskvy. Vystavuje na Svetovej výstave v Paríži, vyznamenaný striebornou medailou za obraz Krajina z Terchovej. 1939 odchádza z Prahy a usadzuje sa v Martine. 1940-1941 ako mimoriadny profesor zorganizoval a viedol Oddelenie kreslenia a maľovania bratislavskej SVŠT, stal sa predsedom Spolku slovenských výtvarných umelcov. 1958 sa presťahoval do štátom vybudovaného ateliéru s obrazárňou v Martine. Ako protihodnotu daroval štátu 5.000 vlastných diel (1964), ktoré sa stali základom zbierkových fondov Múzea Martina Benku (1973). Venoval sa aj tvorbe pre architektúru a verejný priestor, grafike, ilustrácii, užitej grafike, hudobnej kompozícii a husliarstvu.

Literatúra: Cincík, J.: Martin Benka. Bratislava 1935; Váross, M.: Martin Benka. Bratislava 1952; Váross, M.: Martin Benka. Výber z olejomalieb. Bratislava 1955; Petránsky, Ľ.:Martin Benka. Bratislava 1977; Zborník Martin Benka a slovenská kultúra. Bratislava 1978; Chmelová, E.: Martin Benka, Príbeh maliarovho života. Bratislava, 1980; Váross, M.: Martin Benka. Bratislava 1981; Baranovič, Š. -Zaťková, Ľ.: Martin Benka - sprievodca po živote a diele. Martin 1988; Bajcurová, K.: Martin Benka. Trenčín 2005. Bajcurová, K.: Martin Benka. Trenčín 2005.