143. večerná aukcia

13. November 2018, 19:00

Image

Aukcie | 143. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: Najvyššie konečné ceny diel Adrianusa Eversena dosiahnuté na svetových aukciách:
€ 224 561,- Zvonica v Bruggách. 1853. Olej na plátne. 115 x 100 cm. Londýn 2000
€ 127 058,- Pohľad na Delft. 1885. Olej na plátne. 68 x 83 cm. Amsterdam 1999
€ 93 000,- Elegantné postavy v slnečnom holandskom meste. Olej na plátne. 69 x 60 cm. Amsterdam 2007
€ 86 218,- Postavy na holandskom námestí. Olej na plátne. 60 x 48,5 cm. Amsterdam 1999
€ 76 987,- Rušná ulica v Amsterdame. Olej na plátne. New York 1994

Literatúra: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Lipsko. 1953 – 1962.