143. večerná aukcia

13. November 2018, 19:00

Image

Aukcie | 143. večerná aukcia

Najvyššie dosiahnuté konečné ceny diel autora: Najvyššie konečné ceny diel Andreja Rudavského dosiahnuté na aukciách SOGY:
€ 3 000,- € Reflexia noci I.. 1999. Olej na kartóne. 41 x 55 cm. (129. letná aukcia výtvarných diel a starožitností, 14.06.2016)
€ 1 550,- € Pohanská bohyňa. Okolo 1975. Bronz, reliéf. 30 x 32 cm. (121. jarná aukcia výtvarných diel, 17.03.2015)
€ 1 350,- € Kaplnka. Okolo 1980. Bronz. Výška 49 cm. (111. letná aukcia výtvarných diel a starožitností, 11.06.2013)

Biografia: Narodil sa 23. 11. 1933 v Posade Hornej (Poľsko). V rokoch 1950–54 študoval na SŠUP v Bratislave (L. Korkoš, A. Drexler). 1954–60 štúdium na VŠUP V Prahe (prof. J. Wagner, prof. J. Kavan). V 60. rokoch člen Skupiny Mikuláša Galandu.. Venuje sa soche a plastike. Najcharakteristickejšie formy jeho tvorby vychádzajú z tvaroslovia ľudovej architektúry (zvoničky, božie muky). Využíva tradičné materiály ako drevo, šindel, kov. Vystavoval v Bratislave (1962,1963, 1964, 1969, 1994). Zúčastnil sa medzinárodných sympózií vo Vyšných Ružbachoch (1965), v St. Margarethen (Rakúsko, 1966).

Literatúra: Kriška, F.: Andrej Rudavský. Kat. výst. MG. Bratislava 1969; Rusinová, Z. – Kubíková, K.: Andrej Rudavský. Sochy. Kresby. Kat. výst. SNG. Bratislava 1994; Kvasnička, M.: Andrej Rudavský. Mária Rudavská. Zuzana Rudavská. Ondrej Rudavský. Bratislava 1998; Mojžiš, J.: Galandovci 1. Trenčín 2003; Mojžiš, J.: Galandovci 2. Trenčín 2004.